L’impuls de la innovació ha de ser l’eix transformador del sistema de salut

Catalunya compte amb un sistema de salut universal, d’alt nivell, amb grans professionals clínics, i una provisió de serveis subjecta a uns recursos cada cop més escassos. La cobertura del model de salut a Catalunya es fonamenta en el seu caràcter universal i públic, tot i que hi ha importants concerts públics que permeten cobrir les necessitats de la població, i aquests coexisteixen amb un sector de sanitat privada rellevant. Els grans hospitals universitaris compten amb instituts de recerca que gaudeixen de reconeixement internacional i la recerca translacional ha millorat amb la creació d’unitats de transferència. La innovació ha estat sempre present a la nostra societat, tot i que ara es disposa de més recursos de suport i una visió cada cop més holística impulsada per l’interès dels operadors econòmics, les empreses, la indústria, etc. amb l’objectiu de desenvolupar projectes de co-creació, els quals han estat molt exitosos en molts casos, però en d’altres no han aconseguit ser adoptats pel propi sistema sanitari.

L’expertesa clínica, assistencial, docent i de recerca ha generat un desplegament tecnològic i digital molt important al voltant dels principals centres hospitalaris de Catalunya que ha marcat un procés de transformació inicial, el leitmotive del qual ha estat la R+D+i. Aquesta ha vist com l’impuls industrial que han tingut sempre Barcelona i Catalunya ha comportat un punt més d’atracció cap a l’ecosistema sanitari per a dur a terme la innovació, la qual ha passat per fases i ara mateix es troba en un punt d’inflexió que fa necessari el seu impuls com a eix transformador del sistema.

Hi ha tres tres aspectes que marquen la innovació a Catalunya: L’entorn històric i social, el marc estratègic sistèmic de la transformació del sistema de salut a Catalunya i el dinamisme dels operadors econòmics. En aquest sentit, Catalunya es troba en un punt d’estat de gràcia, ja que no acostumem a tenir opcions d’esdevenir agents d’una transformació del sistema. Des d’AQuAS, representem l’eina pública que dedica un equip a transgredir el marc actual i plantejar un de nou que contribueixi a la transformació d’un sistema d’òptima qualitat, universal, equitatiu i sostenible. A Catalunya, no tenim un problema de fer projectes innovadors amb èxit, sinó en poder adoptar-los des del sistema, però no és només “culpa” del sistema, ja que malgrat les restriccions econòmiques, hi ha actors que no han vist afectat el seu model de negoci i que per tant, no tenen incentius per canviar, la qual cosa genera un fort biax de status quo. Adonar-se d’això ha estat important per plantejar el repte estratègic a afrontar: pensar el mecanisme holístic per a obtenir els resultats desitjats.

 

“AQuAS representa l’eina pública que transgredeix el marc actual i planteja un de nou que contribueixi a la transformació d’un sistema d’òptima qualitat, universal, equitatiu i sostenible”

 

Arran d’això, un any abans de que a la UE sortís la directiva europea que regeix la compra pública d’innovació, a Catalunya ja havíem establert la CPI a l’agenda política de salut. Per tant, Catalunya va poder pujar-se a aquest carro des del primer moment de la mà del Ramon Maspons i la Rossana Alessandrello, sent AQuAS coordinador del primer projecte de compra pública a nivell europeu. D’aquesta manera, tant AQuAS com la resta d’actors en el sistema català de salut han acumulant experiència amb la CPI amb la voluntat d’aplicar aquest mecanisme de manera autònoma, amb el desplegament de les CPI del sistema FEDER, per exemple, en un parell de convocatòries. Tant interna com externament, vam fer camí cap a l’adopció de la compra pública d’innovació com a vehicle per a transformar el nostre sistema de salut. Aquest fet fa que el sistema de salut català sigui únic i pioner generant expectació i essent un cas d’ús a estudiar i seguir.

L’equip d’Innovació i Prospectiva de l’AQuAS i el Departament de Salut està treballant per ajudar al desplegament de recursos sistèmics que ajudin a donar suport, metodologia i acompanyament al llarg de la preparació de projectes transformadors que aniran a parar a una CPI. Així, se’ls ajuda a tirar endavant un plantejament estratègic i operatiu per afrontar el repte d’introduir sostenibilitat i resiliència mitjançant una estratègia amb cinc eixos: estratègia, projectes, avaluació, formació i comunitat.

  • Estratègia: L’estratègia que es planteja des del sistema, és utilitzar l’oportunitat dels fons Next Generationper posar en marxa un mecanisme que activi els diferents actors del sistema amb l’objectiu d’aconseguir la transformació d’aquest, com? Assumint la compra pública d’innovació com a vehicle per a l’adopció dels àmbits sistèmics que s’han detectat des dels projectes i perspectives de tecnologies transformadores, amb CPI (a nivell intern) i en la participació i coordinació de projectes transfronterers (a nivell extern). En aquest sentit, el risc és més alt perquè l’horitzó de la solució a la nostra necessitat està encara immadura i requereix un disseny d’una primera aproximació, per exemple, amb una compra pública pre-comercial, o bé, una compra pública d’innovació per trobar una solució més holística d’un repte global, com és el cas de RaDAR PPI amb el repte de la resistència antimicrobiana.
  • Projectes: Es va identificar la necessitat de disposar de projectes d’adopció de la innovació que poguessin venir de diferents vies. D’una banda, projectes top-down, considerats estratègics des de la perspectiva del sistema, per liderar un canvi en el sector o àrees considerades cabdals per aconseguir la transformació del sistema i de l’altra, projectes bottom-up que poguessin venir des de la perspectiva de les institucions, dels proveïdors de salut i que es plantegessin per treballar en el marc d’experiències contrastades per escalar a un àmbit més ample dins del sistema de salut o de treball col·laboratiu de diferents entitats per dur a terme aquesta adopció d’una solució que doni resposta la necessitat no satisfeta d’aquestes institucions.
  • Avaluació: Pel que fa a l’adopció de les tecnologies innovadores, ens plantegem que en l’àmbit de la generació d’evidència en entorns de transformació, moltes vegades, no hi ha cap element de contrast que permeti fer una avaluació d’HTA a l’ús, per la qual cosa la creació de nous models i metodologies que permetin integrar mecanismes per mesurar l’impacte de les nostres intervencions resulta també un eix molt important de la nostra estratègia sistèmica.
  • Formació: La capacitació dels professionals de la salut per assumir un rol que impliqui transformar el sistema és indispensable si tenim en compte que la necessitat no satisfeta del nostre sistema no és la generació d’experiències exitoses de tecnologies innovadores en els àmbits assistencials, sinó més aviat l’adopció d’aquestes pel sistema. Però quines solucions innovadores hem d’adoptar com a sistema? Per donar resposta a aquesta pregunta es requereix que els treballs dels nostres professionals multidisciplinaris incloguin la possibilitat d’incorporar nous coneixements, noves habilitats i nous rols per adreçar conjuntament la tasca col·laborativa de l’adopció de la innovació per part dels sistemes de salut.
  • Ecosistema: L’impuls d’aquesta transformació requereix formar part d’una comunitat en la qual els seus membres siguin capaços de compartir formes de fer, lliçons apresses, metodologies, per tal de dur a terme projectes de compra pública d’innovació més robustos i que siguin capaços de generar millors resultats. La comunitat de pràctiques PiPPi (plataforma per a innovació en la compra i la compra pública d’innovació, per les seves segles en anglès) és la primera comunitat de pràctiques dissenyada i impulsada per grans hospitals universitaris a Europa (membres d’EUHA), un centre de recerca, AQuAS i el Consorci Sanitari i Social de Catalunya.

 

Ramon Maspons, PiPPi Webinar keynote: Adoption of PiPPi in public policy to transform the health System, May 2023.

Aquest nou marc ens porta canvis que seran més aviat disruptius i pels quals hem d’estar preparats. Ens duran nous models de negoci, que canviaran la relació que es manté actualment  amb els proveïdors dirigint-la a nous models de serveis basats en solucions innovadores que donin respostes a les nostres necessitats no satisfetes.

Aconseguir un Sistema de Salut més eficient

Per aconseguir un sistema de salut més eficient, s’ha de canviar l’enfoc. Des d’una perspectiva sistèmica, potser s’ha de transitar de parlar de cercar la eficiència a posar el focus en la  innovació que sigui significativa pel sistema. Això implica establir la proposta de valor del propi sistema de salut, per la qual cosa hem de preguntar-nos on posem l’èmfasi, en els tractaments, la prevenció o en tots dos? O en millorar la qualitat de vida amb la malaltia, o millorar els hàbits de salut? O en optimitzar els tractaments de les malalties o dels processos de provisió dels nostres serveis de salut.

La nostra manera de fer projectes de compra pública d’innovació ens permet tenir en compte de manera sistemàtica quins són els resultats que volem aconseguir per a l’adopció de solucions innovadores i la percepció del valor que alimenta la demanda, va des del que és rellevant pels pacients a el que els professionals de la salut identifiquen, orienten i impulsen des de la seva experiència i coneixement del dia a dia de la provisió de salut, les institucions proveïdores, el propi sistema i la societat en el seu conjunt.