La importància de l’Atenció Primària en la innovació

L’Atenció Primària és un dels pilars fonamentals de la nostra societat, ja que és la primera porta d’accés al sistema de Salut per a tots els ciutadans. Malgrat aquest fet, sovint la recerca i la innovació d’aquest equip de professionals té un impacte mínim en la percepció ciutadana. Aleshores…quin és el paper real de l’Atenció Primària en el camp de la innovació?

En un món on el desenvolupament tecnològic genera un ritme vertiginós de noves idees i productes disruptius (Intel·ligència Artificial, Realitat Virtual, etc.), ens oblidem sovint d’aquells petits canvis que generen impacte, de forma transversal a tota la ciutadania.

Per posar un exemple, els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2020 revelen que la hipertensió afecta el 24,7% de la població de 15 anys o més. Aquesta malaltia és un dels principals problemes de salut en aquest segment d’edat i com passa en pràcticament totes les malalties cròniques, la seva gestió es realitza sota el paraigües de l’Atenció Primària.

Això significa que els nostres professionals de Salut són la principal base per detectar aquests problemes de primera mà, i aquells que estan més capacitats per crear noves idees, productes, generalment petits canvis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. De tots els ciutadans. De cop. En el moment que el nostre sistema sanitari implementa, per exemple, un nova eina en l’Atenció Primària per classificar el risc d’aquests pacients amb hipertensió, absolutament tots els ciutadans de Catalunya podran accedir a aquesta millora.

Entorn favorable per testar les novetats

A més, el fet que l’Atenció Primària sigui la primera porta d’accés a la salut significa que és un dels millors entorns possibles per validar nous productes i noves idees desenvolupades tant pel sector públic (centres de recerca), com privats (start-ups, spin-offs, biotecnològiques, farmacèutiques, etc.).

El nostre Living Lab (el Real World Lab) permet cocrear, testar, validar, conèixer l’experiència dels usuaris (pacients, professionals de salut…) o calcular l’impacte socioeconòmic de la seva implementació entre d’altres. El Real World Lab possa a l’abast més del 80% de la població a tota Catalunya, ja sigui en zones rurals (un dels principals objectius de la telemedicina), com àrees urbanes o suburbanes.

En aquest sentit, l’aliança creada entre CIMTI i l’IDIAPJGol ens està permeten que d’una banda, l’IDIPAJGol pugui tenir un suport molt important del CIMTI pels seus propis projectes innovadors (metodologia, valoració i suport dels projectes) i per l’altra, que els projectes impulsats pel CIMTI dins la seva activitat, puguin tenir aquest Living Lab com a camp de proves que pugui incrementar la velocitat del seu desenvolupament en un entorn real, fora del laboratori i així també incrementar l’impacte en el moment de la seva implementació.

Aquesta aliança, per tant, no només beneficia a ambdues institucions sinó que dona un fort impuls a l’ecosistema d’innovació català en el desenvolupament de solucions que donin resposta a les necessitats de salut de tota la ciutadania.