Innovar en salut

El nou Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya promourà projectes innovadors dins de la innovació en salut.

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) persegueix la generació de noves solucions d’alt impacte social en l’àmbit dels dispositius mèdics i tecnològics. En aquest sentit aglutina el coneixement de clínics i tecnòlegs per ajudar als organismes d’investigació del Sistema de Salut Català a impulsar el desenvolupament, comercialització i adopció de noves tecnologies i dispositius mèdics per al tractament dels principals problemes sanitaris.

Cada any, un comitè d’experts internacional, extern i independent, seleccionarà entre 10 i 20 projectes, que rebran suport tècnic especialitzat fins a la seva implantació dins del Sistema de Salut Català.

Un altre del reptes que es planteja és el de facilitar la internacionalització del producte. Les solucions que es dissenyin a Catalunya poden i s’han d’oferir al món. Així doncs aquesta aposta pionera permetrà també posicionar Catalunya al món com a exponents  en innovació.

El CIMTI ha estat impulsat per LEITAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). El centre gaudeix d’una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston (Consorci d’innovació mèdic-tecnològica), un cas d’èxit que ha aconseguit fer arribar les iniciatives innovadores als pacients mitjançant la col·laboració entre experts.

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Innovar-en-salut