CRIDA D’INNOVACIÓ I CRIDA REPTE CIMTI 2021

Al CIMTI accelerem l’arribada al mercat de projectes innovadors, d’abast internacional i alt impacte en l’àmbit dels dispositius mèdic-tecnològics, diagnòstic in-vitro i salut digital. Amb l’objectiu de captar nous projectes des del CIMTI publiquem dos tipologies de crides diferents:

  • Crida d’Innovació: Està dirigida a propostes que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social, i té dues dates de tall anuals.
  • Crida Repte: Està dirigida a propostes que donen resposta a reptes específics. Aquesta crida es publica anualment i el seu focus es determina en col·laboració amb els agents del sistema de salut i social de Catalunya.

Enguany en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb persones expertes en salut mental, es va detectar la necessitat existent dins l’actual sistema de salut i social d’abordar les problemàtiques en salut mental amb eines innovadores que permetin millorar els protocols existents amb el desenvolupament de tecnologies innovadores. Per aquesta raó, es va publicar la Crida Repte CIMTI per a captar projectes que donin resposta a aquesta necessitat en el marc de les següents temàtiques:

  • Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge de problemàtiques de salut mental durant la infància i l’adolescència.
  • Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge de problemàtiques de salut mental en la gent gran.
  • Millora del tractament i monitoratge de persones amb problemàtiques de salut mental.

En l’últim trimestre hem publicat convocatòries per a la presentació de projectes a la Crida d’Innovació i Crida Repte CIMTI. En total, aquest 2021 hem obert 2 Crides d’Innovació i 1 Crida Repte, en les que hem rebut 38 propostes de projectes. Actualment estem en fase d’avaluació dels projectes presentats a les últimes dues crides. Un cop avaluades per tres experts independents, les propostes seleccionades gaudiran dels serveis de suport del CIMTI, que són personalitzats segons les necessitats i estat del projecte, i que s’organitzen en dos programes de suport en funció de l’estat de maduresa del projecte (Programa Innova o Programa Impacte). El suport del CIMTI té per objectiu contribuir a la maduració i conseqüent implementació dels projectes innovadors al sistema sanitari i social català; així com accelerar la seva arribada al mercat i que se’n pugui beneficiar la ciutadania. Aquest suport està valorat en 45.000 €.