El repte de la innovació sanitària a Catalunya

La innovació sanitària gaudeix d’una bona salut a Catalunya. El nostre territori és considerat com a estratègic dins d’aquest àmbit a Europa després d’haver aconseguit atreure una inversió de 445 milions d’euros durant l’any passat, tal com va revelar recentment l’Informe Biocat 2022. Igualment, fa unes setmanes, el 4YFN, l’espai del Mobile World Congress dedicat a les startups, va anunciar que ampliarà el seu espai el 2024 per donar cabuda a més empreses emergents de l’àmbit de la salut digital. Aquests fets són una clara mostra de què gaudim de coneixement, excel·lència clínica i de gestió, sinergies i partenariats empresarials, quin és el nostre repte doncs?

La matèria primera existeix. El sector de l’àmbit de la salut i social aglutina un total de 1.350 empreses i 91 entitats de recerca que generen un impacte econòmic del 8,7% sobre el PIB, però l’ecosistema d’innovació i el sistema sanitari català tenen per davant el desafiament d’accelerar l’arribada dels projectes innovadors al mercat perquè impactin en la societat l’abans possible.

Per això, les entitats del sector tenim clar que hem de treballar per afavorir que les idees i la feina dels nostres emprenedors no caigui en sac trencat i els seus productes puguin implantar-se en el sistema sanitari per beneficiar tant als pacients com als professionals sanitaris. Des de La Unió, ja fa anys que apostem pel projecte +Futur. Un projecte que vol impulsar la innovació col·laborativa i transformacional a les organitzacions sanitàries i socials des del compromís amb les prioritats de les polítiques públiques, i amb el propòsit de contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones des de l’escolta activa a les seves necessitats.

El projecte +Futur ens ha permès identificar les tendències del sector i quines són les àrees d’acció prioritàries, és a dir, quines són les necessitats no cobertes del sistema sanitari. Un aspecte que esdevé clau a l’hora de llançar un producte al mercat. Com també esdevé fonamental l’accés al millor finançament i l’acompliment de la regulatòria adequada, factors que en moltes ocasions, suposen un entrebanc per tirar endavant les solucions innovadores.

Un cop definides les necessitats i les prioritats del sector, és feina de tot l’ecosistema d’innovació donar suport a les empreses emergents perquè gaudeixin de les eines necessàries per desenvolupar les seves innovacions i impulsar-les amb l’objectiu de què impactin en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties, així com en l’atenció del pacient. En aquest sentit, el CIMTI és un agent estratègic per aconseguir que els projectes d’innovació arribin al sistema.

El seu Programa Impacte constitueix una plataforma sòlida i eficient pels projectes tecnològics innovadors que impulsa i és, per això, que l’expertesa dels seus professionals és una aportació de gran valor per l’ecosistema. Per a nosaltres, la col·laboració amb el CIMTI és cabdal per oferir als nostres associats la possibilitat de rebre l’assessorament dels seus experts i la possibilitat de gaudir dels seus serveis, en un exemple del destacat paper que pot jugar la col·laboració públicoprivada a l’hora de fer avançar el sistema sanitari català.

En aquest sentit, les dues convocatòries de la CRIDA d’Innovació que cada any obre el CIMTI, són una oportunitat perquè els emprenedors coneguin com el Cicle d’Innovació en Salut, la metodologia adaptada del CIMIT de Boston, els pot ajudar a fer realitat el seu projecte innovador.

El coneixement hi és. Catalunya és el cinquè país d’Europa en el que es fan més publicacions científiques, el sisè a escala continental i novè, al món, en el que es realitzen major nombre d’assaigs clínics. Actualment, hi ha més de 1.200 actius. També disposem de les eines, l’empenta i la força. Només ens cal posar fil a l’agulla i cosir les peces.