Carta de benvinguda de Gerard Valverde a la newsletter CIMTI – octubre 2022

Hem viscut anys on les rondes de finançament s’han tancat a molta velocitat i a vegades amb valoracions com a mínim qüestionables. Durant els propers mesos, el mercat es reajustarà i les decisions es prendran amb més cautela. S’exigiran models de negoci clars i amb sentit, amb plans de negoci a mig/llarg termini que incloguin una escalabilitat internacional major per fer-los rendibles. Les fronteres no poden ser tan sols estatals o europees, l’escala de la innovació és global i els equips també ho han d’ésser per poder créixer.

I en aquest sentit, el sector Health esdevé fonamental per entendre aquest creixement. Als elements sobradament coneguts de la pandèmia de la COVID-19 en la que s’ha posat de manifest que es tracta d’un àmbit en el que és necessari invertir per modernitzar i assegurar que pot cobrir totes les necessitats de la població, es suma la convergència de tecnologies amb una major accessibilitat i personalització per fer-lo un sector de futur. És evident que sempre tindrà clients, i és en la recerca i la tecnologia on trobarem la seva millor definició. Únicament una major diagnosi ràpida, una personalització dels tractaments i una millor atenció a domicili pot evitar que les dificultats dels sistemes de salut no esdevinguin insalvables en un futur no molt llunyà. I és aquí on la visió ha de canviar, d’un sistema assistencialista a un de valorització de la recerca i d’adopció d’aquesta innovació amb un objectiu clar de mercat i d’optimització en termes de qualitat i cost.

Aquestes premisses el situen en el punt central de la diana dels inversors. Uns inversors que, a més, tenen Barcelona i Catalunya com a un dels focus destacats de la innovació a nivell mundial. Així, enguany, 110 fons d’inversió estrangers han decidit apostar per les startups que operen al nostre territori fent esdevenir la Ciutat Comtal com un veritable hub de startups Europeu a l’alçada de París o Berlín i de les principals places en el sector salut a nivell mundial.

Big Data, Intel·ligència Artificial, Machine Learning, robòtica, ehealth, telemedicina, impressió 3D… són conceptes que ja s’estan aplicant a l’àmbit de la medicina, on les perspectives de futur dels quals són enormes donats els grans avenços que poden significar per a la recerca i la pràctica clínica. Per desenvolupar-los, el finançament serà indispensable i a l’hora d’aconseguir-lo, els emprenedors hauran d’ajustar molt més el projecte donant una base més sòlida.

Tot fa pensar que es produirà un reajustament, però Catalunya i els seus emprenedors i inversors estan preparats per poder adaptar-se als canvis. La innovació és un clar factor de creixement, cal pensar en com facilitem més fàcilment la seva incorporació, pilotant la innovació com un veritable ‘living lab’, amb millors esquemes de reemborsament o d’incentius. En aquest sentit, un exemple és el del PPRS a UK, que poden ajudar a passar d’un país generador d’innovació a ser referent també en la seva adopció a nivell de mercat, facilitant la seva escala, finançament i esperem generació de riquesa en el seu retorn via royalties o èxits, fomentant encara més l’ecosistema actual.

Des del CIMTI, és fa una molt bona tasca assessorant les startups en com afrontar una ronda de finançament, com definir-la, quins criteris ha d’incloure, quins han de ser els seus objectius reals, a quins inversors els pot resultar més interessant, on i quan obrir-la, quina duració ha de tenir, etc. Un assessorament que sempre té un valor afegit, però que ara esdevé encara més important.