Una empresa que dissenya un dispositiu de detecció i control de malalties renals s’instal·la al Cepid

Redacció, 03.03.2020 (reusdigital.cat)

CreatSens és una ‘spin-off’ d’un projecte de recerca de la URV

Els professionals de CreatSens s’han instal·lat al Cepid

L’empresa CreatSens, una ‘spin-off‘ sorgida d’un projecte de recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV), s’ha establert al Cepid de Reus, on ha instal·lat les seves oficines i una zona de laboratori. CreatSens treballa en la posada en marxa d’un dispositiu que permetrà que les persones amb problemes renals puguin controlar el seu estat de salut des de casa. Es tracta d’un aparell mèdic no invasiu que detecta, diagnostica i controla malalties renals a partir d’una gota de sang, sense necessitat d’enviar les mostres al laboratori i obtenint indicatius en només cinc minuts, amb un funcionament similar al d’un glucòmetre.

Amb aquest sistema a més, es poden enviar els resultats al personal sanitari des d’una plataforma en línia. Actualment, al mercat no existeix cap aparell similar i aquest tipus d’analítiques s’han d’enviar sempre a laboratori, fet que allarga molt l’obtenció dels resultats. Ara per ara, l’empresa l’integren sis professionals amb diferents perfils tècnics i tenen la previsió de créixer en breu, tot augmentant la plantilla en dues persones més. De manera externa, també compten amb el suport i l’aportació econòmica de diferents consultories, entitats bancàries com Banc de Sabadell, hospitals i especialistes en producció i disseny de productes.

En aquest sentit, CreatSens ja té un prototip validat a l’Hospital Clínic de Barcelona a través del qual ja ha analitzat més de 700 mostres reals.

Catorze empreses al Cepid

A banda, el centre d’empreses del Cepid acull també el Laboratori de referència sud de Reus, on es realitzen analítiques per alguns centres sanitaris de la demarcació i aquest fet els ha permès iniciar un procés de col·laboració amb el laboratori reusenc. El producte, que sortirà al mercat amb el nom comercial de Renalyse, s’està acabant de provar per tal de comprovar que qualsevol persona no especialitzada en el seu ús, com pacients o infermers i infermeres, el poden fer servir.

CreatSens ha estat distingida amb diversos guardons i participa en un programa d’acceleració d’empreses de la Generalitat de Catalunya. A curt termini, treballa per validar el dispositiu de manera que es pugui vendre arreu d’Europa, mentre que en paral·lel busca nou finançament a través d’una ronda d’inversió prevista per a finals d’aquest any. En un termini de dos anys, la finalitat és poder internacionalitzar el producte partint d’Europa, per anar després anar als mercats de Japó i els Estats Units.

Amb l’empresa CreatSens, a les instal·lacions del Cepid actualment hi ha 14 empreses instal·lades on treballen aproximadament al voltant d’uns 360 professionals.