Taller de maximització de l’impacte del Repte CIMTI 2019

El dia 2 de juliol vam dur a terme, també de manera virtual, un Taller de Maximització de l’Impacte amb sis propostes que es van presentar a la Crida Repte CIMTI 2019 de “Millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social”. El taller va ser un èxit i les propostes van poder treballar a fons i buscar oportunitats de col·laboració i partenariat.

Fa uns mesos vam anunciar els vuit projectes seleccionats de la Crida Repte CIMTI 2019 “Millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social”. En aquell moment també vam informar que hi havia sis propostes que participarien en un Taller de Maximització de l’Impacte per identificar els punts forts i febles de cada proposta, buscar sinergies (aspectes complementaris) amb altres propostes similars i promocionar la col·laboració dels participants per enfortir les seves propostes. El taller va ser un èxit i estem especialment orgullosos de la important representació territorial que vam aconseguir, amb professionals sanitaris dels hospitals de Tortosa, Lleida, Pallars, Granollers, Olot i Barcelona. Les propostes van poder treballar a fons i buscar oportunitats de col·laboració i partenariat. Gràcies a tots i a totes les participants.