Sergi Artigas: “El CIMTI permet aglutinar tots els agents del sistema de salut”

Sergi Artigas és el director d’Estratègia en Innovació de Leitat Technological Center. És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té un MBA Internacional per l’Euncet Business School i és doctorand, també per la UPC. Artigas, qui, recentment, ha estat nomenat com a nou president del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia, compta amb una àmplia experiència professional en la indústria, tant en empreses nacionals com en multinacionals, en sectors com l’hospitalari i el de l’automoció.

Per què creus que la innovació és important des del punt de vista empresarial i com a societat?

La innovació permet materialitzar les evolucions tecnològiques i generar competitivitat a les empreses i benestar a la societat.

Com contribueix Leitat a la innovació del país?

Sota el paradigma de la Innovació Oberta, Leitat acompanya i coopera perquè la transferència tecnològica esdevingui tangible. En col·laboració amb empreses, independentment de la dimensió que tinguin, i institucions, desenvolupa tecnologia en els àmbits que el teixit empresarial requereix per esdevenir competitiu en els seus mercats.

El CIMTI és una iniciativa de Leitat que utilitza les seves capacitats en el sector salut per accelerar l’arribada al mercat de solucions innovadores. Quines són les principals àrees d’expertesa de Leitat, i quines les subàrees d’expertesa en salut i biomedicina?

Les principals àrees són la Salut i Biomedicina, Energia i Enginyeria, Química Aplicada i Materials i Economia Circular. Dins de l’àmbit de salut i biomedicina, l’expertesa actualment està focalitzada en camps com el de la medicina regenerativa, biosensòrica, metabolòmica i bioanalítica, anticossos, salut de la pell i cosmètica, oncologia i angiogènesi, alimentació i sistema nerviós.

“Ens trobem de ple en una revolució industrial amb una gran capacitat d’interconnexió entre tecnologies i en la que el món físic i el digital s’han unit per sempre”

Com creus que les àrees d’expertesa de Leitat poden ajudar a emprenedors i a empreses a impulsar la seva innovació?

Ens trobem de ple en una revolució industrial. La denominada Indústria 4.0 té com a principal característica els vectors tecnològics que l’impulsen: big data, cloud, robòtica, impressió 3D, intel·ligència artificial, simulació… un conjunt de tecnologies que posen de manifest un procés tecnològic irreversible i és que el món físic i el món digital s’han ajuntat i ja no se separaran.

Alhora, dins d’aquest context, es dona un altre fenomen molt important per als emprenedors i les empreses i és la gran capacitat d’interconnexió entre tecnologies. Un exemple clar el tenim en el desenvolupament de dispositius mèdics, que tenen una component física tangible i, alhora, estan connectats a xarxes virtuals per a la recol·lecció de dades o la presa de decisions i, simultàniament, requereixen un alt nivell de protecció en termes de ciberseguretat.

Per aquests motius, val la pena prendre consciència de la capacitat d’adopció de diferents tecnologies com a base per a la generació de nous models emprenedors i de negoci.

Quin és el principal valor que creus que el CIMTI aporta a Leitat?

Entre les moltes funcions que permet desenvolupar una iniciativa com el CIMTI, em quedo amb la seva capacitat aglutinadora d’agents del sistema de salut. El CIMTI permet que allò que es feia en menor mesura o, sobretot, de forma dispersa i sense capacitat de seguiment ni d’escalat, ara es pugui dur a terme en un marc en què tot el sistema hi està implicat, així es multiplica l’eficiència de la capacitat emprenedora del territori.

“Un dels grans èxits del CIMTI i Leitat és la capacitat que tenen per connectar empreses, emprenedors i hospitals i desenvolupar solucions innovadores que permetin millorar el sistema de salut”.

Quin ha estat el rol de Leitat en la innovació com a resposta a la pandèmia?

Per una banda, amb l’inici de la pandèmia, Leitat va ser designat com un actor essencial de l’ecosistema i així es va desenvolupar un respirador de campanya. Va ser un esforç molt significatiu per a l’organització, ja que es partia des de la conceptualització i s’ha arribat a la producció en sèrie en tres setmanes. Aquest fet puntual és un exemple de l’agilitat de l’organització davant dels canvis en l’entorn que vivim contínuament.

Per altra banda, més enllà d’aquesta actuació singular, que va suposar un esforç enorme de l’equip implicat, Leitat ha acompanyat i continua acompanyant les empreses en el seu procés de desenvolupament tecnològic. La situació de pandèmia ha suposat l’aflorament de noves línies de treball i l’eclosió d’altres, no sempre relacionades directament en l’àmbit de la salut, on trobem la robòtica, la impressió 3D o el desenvolupament de productes químics higienitzants, com a exemples.

Respirador de campanya desenvolupat a l’inici de la pandèmia

Ens pots explicar un cas d’èxit de Leitat en l’àmbit de la salut?

L’èxit més gran de Leitat en aquest àmbit ha estat la capacitat de treballar conjuntament amb empreses, emprenedors i, alhora, amb hospitals i sistema públic de salut per desenvolupar solucions basades en tecnologies que permetin millores en el mateix sistema. El propi CIMTI en podria ser un exemple ben paradigmàtic de cas d’èxit en l’àmbit salut.

El CIMTI està impulsat per la Fundación Leitat, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS). El CIMTI impulsa projectes innovadors en l’àmbit dels dispositius mèdic-tecnològics, diagnòstic i salut digital per tal que les innovacions d’alt impacte arribin al sistema i se’n pugui beneficiar la ciutadania. El CIMTI dona suport als projectes tant en l’etapa de maduració com d’implementació, a partir d’una metodologia pròpia que ha estat adaptada del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston. En aquest procés, el CIMTI ofereix assessorament en les àrees de negoci, mercat, compra pública d’innovació, regulació, clínica, tecnologia, inversió i comunicació.

Si haguessis de fer una recomanació als innovadors o emprenedors, quina seria?

Innovació i emprenedoria són actituds i posicionaments molt valents. La consciència de formar part d’un ecosistema innovador, on trobaran actors i agents disposats a acompanyar-los, pot ser molt útil per anar avançant etapes amb èxit.