La guia per a dissenyar el teu Business Model Canvas en salut

Aquesta guia ha estat elaborada des del CIMTI en base al Business Model Canvas en salut del CIMIT de Boston i els seus materials educatius. L’objectiu de la guia és presentar les principals idees que es necessiten saber per a començar a treballar en un Business Model Canvas adaptat a l’àmbit de la salut.