Informe anual CIMTI 2021

En aquest informe de resultats es mostra l’activitat realitzada pel CIMTI i pels projectes a qui el CIMTI dona servei durant l’any 2021.