Elecció i avaluació de Reptes CIMTI: metodologia

Aquesta guia l’hem elaborat des del CIMTI amb l’objectiu de donar a conèixer la nostra metodologia per a l’elecció i definició de Reptes CIMTI.