Catàleg de serveis CIMTI

Aquest catàleg ha estat elaborat per a descriure detalladament cada un dels serveis que el CIMTI ofereix per a impulsar els projectes seleccionats a través del Programa Impacte.