Material divulgatiu

Articles

Navigating Healthcare Innovation Cycle és un article cedit pel CIMIT de Boston on explica el mètode establert per fer el seguiment d’un projecte aplicat a salut durant el seu desenvolupament.

S’han adaptat els TRLs (Technological Readiness Levels) afegint un TRL10 al “Cicle de la Innovació en Salut”. En cada una d’aquestes fases, s’han de tenir en compte  una sèrie de fites en 4 àmbits (clínic, mercat/negoci, regulatori i tecnològic) per aconseguir optimitzar l’avenç dels projectes i arribar a ser implementats amb el menor cost i el menor temps.  .

En aquest article es pot veure la MATRIU d’entregables per cada una de les etapes on el CIMTI ha adaptat la regulatòria americana a la regulatòria europea.