Objectius

OBJECTIUS

Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context Europeu.

Generar impacte en base a impulsar i promocionar la implementació d’iniciatives que generin un fort impacte sanitari i social a nivell internacional. Aquestes iniciatives han de posar en valor la producció científica desenvolupada en el marc del sistema de recerca de l’àmbit sanitari i social.

Concentrar experiència en l’àmbit dels dispositius i instruments mèdic-tecnològics, tant en recerca com en el camp de la transferència de coneixement i de la innovació.

Aglutinar coneixement a través d’una xarxa, la comunitat CIMTI, que posa en contacte els agents implicats: investigadors dels hospitals del sistema SISCAT, centres de recerca CERCA, emprenedors i entitats del sector públic i privat que puguin donar més valor a cadascuna de les funcions i etapes del procés.

Desplegar estratègies per atreure inversions públiques i privades i facilitar la internacionalització i maximitzar l’impacte social de les nostres innovacions.

Visualització i transparència del valor afegit generat a nivell de salut, econòmic, i social.