T-Control

T-control és un projecte de l’empresa Rethink Medical que ha desenvolupat una sonda urinària que inclou una vàlvula amb l’objectiu d’augmentar el confort del pacient, millorar la pràctica clínica i reduir el número d’infeccions.