Kloto-Dx

Moirai Biodesign ha desenvolupat un kit de diagnòstic ràpid per la detecció de Leucèmia Amiloide Aguda on una detecció i tractament precoç és fonamental pel pacient. L’empresa continua desenvolupant kits de “Point of Care” per altres tipus de càncer que permetran tenir resultats de forma quasi immediata i amb preus molt inferiors que els mètodes actuals.