Raid-CRC

RAID-CRC (Avaluació del risc de càncer colorectal, de l’anglès Risk Assessment for Intestinal Disease-Colorectal Cancer) és un nou mètode diagnòstic de càncer colorectal no invasiu que permetrà evitar colonoscòpies innecessàries. RAID-CRC és un projecte de l’empresa GOODGUT que es va crear el 2014 com spin-off de la Universitat de Girona i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).