Programes

 

Els projectes seleccionats a les convocatòries del CIMTI passaran a formar part, segons la seva maduresa, en un dels dos programes que ofereix el CIMTI. Els projectes que es trobin en TRL 2-3 entraran al Programa Innova i els projectes de TRL 4 o superior, entraran al Programa Impacte. El CIMTI validarà el nivell de maduresa dels projectes un cop hagin estat seleccionats.

Aquells projectes que participin en el Programa Innova, un cop finalitzats els 12 mesos, podran optar a entrar en el Programa Impacte mitjançant una via fast-track sempre i quan hagin complert els objectius fixats a l’inici dels 12 mesos de suport.

Programa INNOVA i Programa IMPACTE

TRL 2-3    12 mesos
  • Pla formatiu 20 h (obligatori)
  • Valorització: conceptualització del projecte
  • Accés a experts en regulatòria, clínica, tecnologia, mercat i negoci, comunicació i finançament
  • Comunicació: identitat de marca i visibilitat a xarxes socials
TRL ≥4    24 mesos
  • Pla formatiu (optatiu)
  • Accés a experts en regulatòria, clínica, tecnologia, mercat i negoci, compra pública innovadora, comunicació i finançament
  • Implementació: suport en l’arribada al mercat i vies d’implementació al sistema sanitari i social
  • Identificació de vies de finançament i d’inversors
  • Comunicació: visibilitat en premsa i xarxes socials