Programa Impacte

Fes créixer el teu projecte per maximitzar el seu impacte

Des del CIMTI oferim el Programa Impacte un programa d’acceleració de projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social adreçat a projectes en fase 3-5 del Cicle d’Innovació en Salut.

Els projectes que formen part del Programa Impacte reben suport en les etapes de conceptualització del projecte, en l’arribada al mercat i en la implementació al sistema sanitari i social seguint una metodologia pròpia, el Cicle d’Innovació en Salut. La nostra metodologia ha estat adaptada del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston que, amb més de 30 anys d’experiència en innovació en salut, garanteix un desenvolupament eficient de les solucions i en redueix el risc de fracàs.

El Programa Impacte, amb una durada de 15 mesos, s’estima que ajuda als equips dels projectes a avançar entre 1 i 2 fases del Cicle d’Innovació en Salut.

Quins beneficis aportarà el Programa Impacte al teu projecte innovador?

 • Augment del valor del teu projecte mitjançant una cartera de serveis sense cost i sense equity
 • Visibilitat a través dels canals de comunicació del CIMTI
 • Accés a l’ecosistema públic català de salut i social
 • Assessorament personalitzat en funció de les necessitats del projecte
 • Flexibilitat en temps i format
 • Formar part de CIMTI Alumni un cop acabat el Programa Impacte

Per accedir al programa impacte s’ha de fer a través de les convocatòries Crida d’Innovació CIMTI o Crida Repte CIMTI.

Quins serveis oferim al teu projecte amb el Programa Impacte?

Per tal d’ajudar als nostres projectes a arribar al mercat i convertir el seu producte en un estàndard en salut, el CIMTI ofereix diferents serveis relacionats amb els 4 dominis del cicle d’Innovació en Salut: tecnologia, regulatòria, mercat i negoci, i clínica.

A més, també oferim altres serveis relacionats amb el finançament, la comunicació, la formació, l’accés al CIMIT de Boston, la mentorització per part de l’equip del CIMTI o l’accés a l’ecosistema de salut català.

En la seva totalitat, els serveis oferts en el Programa Impacte estan valorats en 85.000 euros.

Podeu accedir al catàleg complet de serveis CIMTI AQUÍ

Tecnologia

Tecnologia

 • Assessorament amb experts
 • Planificació i execució de proves de concepte i prototipat
 • Accés a manufacturing partners

Regulatòria

Regulatòria

 • Assessorament amb experts
 • Classificació del producte sanitari i estratègia de regulació
 • Revisió d’instruccions d’ús

Mercat i negoci

Mercat i negoci

 • Definició del mapa d’stakeholder
 • Definició de la proposta de valor
 • Caracterització de solucions competidores
 • Assessorament en el disseny del model de negoci
 • Assessorament en la protecció d’actius intangibles

Clínica

Clínica

 • Accés a experts clínics
 • Accés a experts per formar l’Advisory Board
 • Accés a stakeholders per a validacions de la necessitat no coberta i el flux clínic

Finançament

Finançament

 • Suport en la cerca de finançament públic
 • Accés a mentors experts en finançament privat
 • Assessorament per enfocar rondes d’inversió
 • Revisió de propostes d’inversió i pactes de socis

Comunicació

Comunicació

 • Assessorament en comunicació online
 • Assessorament en identitat de marca, logotip i manual corporatiu
 • Aparició del projecte en mitjans tradicionals
 • Vídeo promocional del projecte

Formació

Formació

 • Accés, de forma opcional, a totes les formacions organitzades pel CIMTI

Accés al CIMIT de Boston

Accés al CIMIT de Boston

 • Sessió de treball per definir model de negoci i explorar oportunitats d’accés al mercat americà

Mentorització per part de l’equip del CIMTI

Mentorització per part de l’equip del CIMTI

 • Assessorament i seguiment individualitzat al llarg de la durada del programa
 • Accés a una xarxa de mentors de la comunitat CIMTI

Accés a l’ecosistema de salut català

Accés a l’ecosistema de salut català

 • Assessorament amb experts d’institucions públiques del sector salut a Catalunya

La metodologia del CIMTI: El Cicle d'Innovació en Salut

El procés des de la identificació d’una necessitat clínica no coberta fins al desenvolupament d’una solució innovadora que es converteix en un estàndard en salut és llarg i suposa molts reptes. Per aquesta raó, molts dels equips innovadors tenen dificultats en el procés i, fins i tot, acaben fracassant. Les probabilitats de dur a terme aquest procés de manera exitosa augmenten quan els equips tenen les habilitats i experiència necessària per anticipar i sobreposar-se als reptes. No obstant, l’experiència sovint prové de la prova i error, que és un procés ineficient.

Per aquesta raó el CIMIT de Boston, en base a l’experiència i coneixement acumulat de més de 20 anys, va crear la metodologia del Healthcare Innovation Cycle que permet identificar les fases a assolir per a reduir el risc de la innovació i maximitzar les probabilitats d’èxit.

Al 2017, el CIMTI va adaptar aquesta metodologia per a impulsar projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social en l’àmbit català, tenint en compte totes les particularitats del sistema sanitari i social català. El Cicle d’Innovació en Salut és una metodologia que permet a les persones i entitats innovadores avançar de manera més ràpida i eficaç.

La metodologia estableix una seqüència de fases des de la identificació de la necessitat clínica fins a esdevenir un estàndard en salut. Per tal de maximitzar l’eficiència i probabilitat d’èxit del projecte, és important avançar de manera paral·lela en els 4 dominis (clínica, mercat/negoci, regulatòria i tecnologia) en cadascuna de les fases.

A continuació es descriuen les 10 fases del Cicle d’Innovació en Salut:

 1. Necessitat: Detalls sobre les necessitats clíniques no resoltes i les solucions disponibles al mercat.
 2. Idea: Descripció de la potencial solució a una necessitat no resolta.
 3. Prova de concepte: Conceptes i components clau validats en models, i definició de la proposta de valor.
 4. Prova de viabilitat: Demostració de viabilitat de la potencial solució  contrastat en models i amb stakeholders.
 5. Prova de valor: Demostració del potencial de la solució per aportar valor als stakeholders.
 6. Assajos (clínics) inicials: Producció regulada de prototips i recollida de dades clíniques i econòmiques.
 7. Validació de la solució: Validació de l’eficàcia de la solució i del valor que aporta als stakeholders.
 8. Aprovació i llançament: Aprovació institucional i regulatòria i sortida al mercat.
 9. Ús clínic: La solució s’utilitza amb èxit en la pràctica clínica diària.
 10. Estàndard en salut: La solució és reconeguda com a estàndard en salut.

El Cicle d’Innovació en Salut permet reduir el risc de no arribar al mercat que tenen les solucions innovadores. En cadascuna de les fases, a banda de l’estat de desenvolupament de la tecnologia, es tenen també en consideració els dominis de clínica, mercat i negoci i regulatòria. Això obliga a considerar els diferents aspectes que influeixen en les innovacions en salut i a identificar i mitigar els riscos. A banda dels aspectes relacionats amb la tecnologia, com la possibilitat de protegir-la i el cost en relació a les alternatives, també obliga a plantejar si, en l’àmbit clínic, la innovació serà acceptada i encaixa amb el flux de treball i si permet produir millores en els resultats i/o reduir els costos. O si, en l’àmbit de mercat i negoci, s’identifica una necessitat no coberta amb un conjunt de compradors potencials interessats en adquirir la innovació a un preu definit. També, quants recursos i temps caldrà invertir per a aconseguir l’aprovació regulatòria.

Finalització del suport i etapa CIMTI Alumni

Gràcies a haver estat seleccionats pel CIMTI, quan acabi el nostre suport formareu part de la comunitat CIMTI Alumni. Ser part d’aquesta comunitat no només acredita el vostre pas pel CIMTI, sinó que us oferirà avantatges com:

 • Promoció de futures col·laboracions en cas que s’hi puguin veure sinèrgies i maximització de l’impacte.
 • Accés a esdeveniments privats organitzats pel CIMTI o per algun dels seus col·laboradors.
 • Oportunitat de participar com a ponents en esdeveniments organitzats pel CIMTI.
 • Aparició del vostre projecte en publicacions del blog del CIMTI.
 • Accés al suport puntual del CIMTI, a petició vostra i posterior valoració de l’equip del CIMTI.