Per què una CRIDA Repte enfocada a la promoció d’hàbits de vida saludable?

La CRIDA Repte CIMTI 2022, oberta el passat 27 de juny, vol impulsar projectes tecnològics innovadors que afavoreixin la promoció d’estils de vida saludables; però per què s’orienta cap a aquesta temàtica? Per què no una altra? Com es defineix la necessitat del sistema sanitari català que cal cobrir? Com es coordina la tasca amb el Departament de Salut?

És ben conegut que els hàbits de vida poc saludables actuen com a factors de risc per a la salut:  l’excés de pes, el sedentarisme, l’alimentació poc saludable i el consum de risc d’alcohol i de tabac suposen alguns dels principals reptes als que ens enfrontem per millorar els resultats en salut. 

Els estils de vida i factors de risc constitueixen actualment un dels principals elements de desigualtat social i econòmica.

El Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 determina quin són els pilars estratègics als que cal donar resposta, posant especial èmfasi als estils de vida i factors de risc, ja que constitueixen actualment un dels elements destacats de desigualtat social i econòmica. Per això, engloben el repte d’enguany.

No es tracta d’una problemàtica nova. Des de l’antiguitat, les causes, condicions o circumstàncies que determinen la salut dels individus i de la comunitat són una de les majors preocupacions en l’àmbit de la salut. I és per això que s’han dissenyat diversos models per intentar explicar com es produeix aquesta pèrdua de salut i els seus determinants. 

L’informe Lalonde, clau

L’any 1974, es va publicar al Canadà l’Informe Lalonde, tenint un gran efecte transformador i convertint-se en una referència mundial en polítiques de salut pública i promoció de la salut. Avui, continua essent un dels documents fonamentals en aquest àmbit, ja que es basa en una comprensió holística dels diferents determinants de salut: la biologia humana, el medi ambient, l’estil de vida i l’organització del sistema d’assistència sanitària.

Amb aquesta visió i amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania eines que ajudin a conèixer, posar en pràctica i mantenir uns hàbits saludables, treballa el Departament de Salut. El CIMTI és un instrument del sistema català sanitari i social que afavoreix que les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte arribin, precisament, a la població.

Objectiu definit per experts

Per aquest motiu, un cop s’identifica, es valida i es defineix la temàtica del repte a través d’un taller de co-creació amb experts, el CIMTI obre la Crida Repte en que, un cop seleccionades les propostes guanyadores passen a formar part del Programa IMPACTE del CIMTI per rebre l’impuls i l’ajuda en la maduració de la solució i la seva implementació en el sistema.

 

El CIMTI, en col·laboració amb el Departament de Salut, defineix la temàtica de la CRIDA Repte a través d’un taller de co-creació amb els seus experts.


D’aquesta manera, el CIMTI, amb la posada en marxa de la CRIDA Repte CIMTI 2022, vol donar suport a la falta de formació en salut, la falta de motivació i d’acompanyament, i la manca d’accessibilitat tecnològica en determinats col·lectius, que segons els experts, expliquen per què la falta d’adherència o seguiment a uns estils de vida saludable segueix sent un repte. Les circumstàncies que determinen aquests factors queden detallades en el següent informe.

Tal com apunta l’esmentat informe Lalonde, la promoció de la salut no és només responsabilitat del sector sanitari. És necessari formar, acompanyar, motivar i facilitar l’accés per a que la població pugui assumir més responsabilitat en el canvi dels seus comportaments per millorar la seva pròpia salut.

Qui pot presentar-se a la crida Repte CIMTI 2022?

Propostes amb equips multidisciplinaris que ofereixin solucions innovadores de base tecnològica, provinents de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català i que abordin qualsevol de les següents temàtiques:

Promoció d’hàbits saludables per a la ciutadania des d’una visió holística a través de la formació i les eines d’acompanyament per una major motivació i adherència.

Promoció del coneixement holístic envers els hàbits de vida saludable per part dels professionals de la salut a través d’eines de formació i de suport.

Si vols formar part dels projectes impulsats pel CIMT, envia la teva proposta abans de l’11 d’agost a través del següent enllaç: Crida Repte 2022