La captació d’inversió com a punt clau per a l’èxit dels projectes innovadors

La salut és un pilar fonamental, no només en la vida i benestar de les persones sinó també per a l’economia dels països. A Catalunya, el sector salut dona feina a aproximadament al 9% de la població ocupada i genera 37,7 mil milions d’euros, un valor equivalent al 8,7% del PIB. No obstant això, per tal d’assolir una millora continua en l’assistència sanitària és essencial que els projectes innovadors d’alt impacte puguin arribar al sistema i beneficiar la ciutadania. En aquest sentit, un dels factors decisius per l’èxit dels projectes és la capacitat de captar suficient inversió pública i privada per poder finançar el desenvolupament, la validació i el llançament al mercat de la seva solució. Des del CIMTI estem compromesos a impulsar els projectes en tots aquells àmbits necessaris per accelerar la seva arribada al mercat i, per aquesta raó, oferim serveis de cerca de finançament als projectes seleccionats.

L’acompanyament als projectes seleccionats pel CIMTI es realitza seguint una metodologia pròpia que ha estat adaptada del HealthcareInnovationCycle del CIMIT de Boston. En aquest procés el CIMTI assessora i dona suport als projectes en les àrees de negoci, mercat, compra pública d’innovació, regulatòria, clínica, tecnologia, inversió i comunicació. Pots consultar el catàleg complert de serveis aquí. Pel que fa a la cerca de finançament públic, els projectes impulsats pel CIMTI compten amb el suport d’experts del centre tecnològic Leitat per identificar convocatòries de finançament competitiu. En relació al suport en la cerca de finançament privat, els projectes compten amb l’accés al Consell Mentor d’Inversió del CIMTI.

El Consell Mentor d’Inversió és un consell d’assessorament que té com a objectiu avaluar l’atractiu inversor dels projectes que gestiona el CIMTI i facilitar-los recomanacions de cara als processos de captació de capital. Els membres del Consell són persones inversores, empresàries, professionals, financeres i acadèmiques, d’experiència contrastada en inversions de capital en projectes d’innovació i startups de base tecnològica. Pots consultar les persones que constitueixen el Consell Mentor d’Inversió aquí.

El Consell Mentor d’Inversió avalua l’atractiu inversor dels projectes que gestiona el CIMTI i facilita recomanacions per als processos de captació de capital.

Algunes de les principals recomanacions fetes als projectes per part dels experts en inversió són:

En primer lloc, redueix el risc de fracàs del projecte i, per tant, redueix el risc de la inversió:

 • Disposa d’un equip divers, multidisciplinari i compromès.
 • Segueix una metodologia contrastada que et permeti avançar de manera ràpida i eficient en diferents dominis (clínica, tecnologia, regulatòria, mercat i negoci) tot reduint el risc. Pots consultar la nostra metodologia aquí.
 • Cobreix una necessitat dels pacients, dels professionals o del sistema.
 • Desenvolupa una solució innovadora que resolgui la necessitat.
 • Defineix una proposta de valor i model de negoci adaptat a cada segment.
 • Testeja i valida la solució.
 • Disposa d’una estratègia de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.
 • Compleix tots els requeriments legals i regulatoris.
 • Defineix una estratègia de comercialització.
 • Disposa de finançament suficient per assolir les fites marcades.


En segon lloc, maximitza les probabilitats d’èxit del projecte amb una bona estratègia de finançament:

 • Coneix amb profunditat les particularitats del sector i l’estat del teu projecte, així com les principals limitacions i obstacles que pot afrontar el projecte.
 • Disposa d’una estratègia general i d’una estratègia específica relativa a inversió.
 • Capta el màxim finançament públic que sigui possible abans de demanar capital privat.
 • Selecciona el tipus d’inversor adequat, segons les característiques i estat del projecte, i el tipus de ronda d’inversió.
 • Dimensiona el capital a demanar d’acord amb les necessitats de l’empresa per assolir les fites marcades. L’excés de capital no és beneficiós, al contrari, és una font de finançament molt cara.
 • Tingues indicadors, validacions, demostració i/o testimonis que puguin aportar referències.
 • Cerca capital, però si la resposta és negativa aprofitar el feedback dels inversors experts en el sector serà molt valuós. Compta sempre amb les persones que han confiat en el teu projecte per obtenir consells i desenvolupar el projecte.
 • Sigues ambiciós amb la teva visió, però també transparent amb l’estat actual de la solució.

Finalment, els experts recomanen un coneixement profund de l’ecosistema, del funcionament, de les entitats i empreses que el constitueixen, així com dels potencials competidors. En aquest sentit, cal destacar que la inversió en startups a la BioRegió de Catalunya continua creixent any rere any. En concret, segons l’informe de Biocat, ha tornat a superar els 200 milions d’euros per segon any consecutiu. En concret, destaca el creixement en la inversió en tecnologies mèdiques i salut digital. Per aquesta raó, en un entorn competitiu on hi ha inversors disposats a invertir i un gran nombre d’empreses en cerca de finançament, és important disposar d’un equip i un projecte que inspiri confiança. En aquest sentit, la millor manera que el projecte sigui exitós i pugui captar inversió és entendre molt bé la necessitat a resoldre, així com cocrear, testejar i validar contínuament la solució desenvolupada amb els usuaris i els experts. En tots aquests aspectes, així com en el desenvolupament de la tecnologia, compliment de la regulatòria i la definició d’una estratègia de negoci i de comunicació òptima, et podem ajudar des del CIMTI. Per optar a gaudir dels serveis del CIMTI presenta’t a les nostres crides aquí.

El CIMTI assessora i dona suport als projectes en les àrees de negoci, mercat, compra pública d’innovació, regulatòria, clínica, tecnologia, inversió i comunicació.