Jornada a l’Hospital de Terrassa sobre la conciliació de la medicació

Redacció, Terrassa. 09.11.2019 (MónTerrassa)

L’Hospital de Terrassa ha acollit la “4a Parada de la Ruta de la Excelencia”, una jornada organitzada per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica amb Roche, amb l’objectiu de presentar i debatre sobre la plataforma electrònica de suport a la conciliació de la medicació integrada als processos de prescripció a l’ingrés i a l’alta hospitalària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST): e-MedRec Tool.

Les diferents presentacions han estat sobre el “Model de conciliació de la medicació en el CST i la història d’eMedRec Tool” a càrrec Cristina Roure, directora de Farmàcia del CST, “Conciliació interdisciplinar de la medicació a l’ingrés programat” i “Conciliació autònoma pel metge de la medicació en ingressos urgents i a l’alta” per part del Servei de Farmàcia del CST. Posteriorment s’ha debatut sobre el paper dels diversos professionals sanitaris en la conciliació de la medicació i com implementar i disseminar la innovació en salut.

E-MedRec Tool, premiada com una de les millors pràctiques dels serveis de farmàcia hospitalària de Catalunya, contribueix a millorar la seguretat en l’ús de la medicació del pacient durant l’ingrés i l’alta hospitalària, moments crítics en l’ús de la medicació donat que es fan moltes transcripcions, relleus de professionals i/o canvis de medicació en un entorn de pressió assistencial. La plataforma condueix al professional mèdic en el procés de prescripció, evita transcripcions que sovint són causa d’error i genera de forma automàtica un text explicant les accions realitzades (aturar medicació, canviar-la per una altre, prescriure’n de nova) que serveix per informar als pacients i a la resta de professionals dels canvis efectuats.

L’eina e-MedRec Tool va ser seleccionada pel programa IMPACTE del Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) com projecte innovador.