Javier Jiménez: “El nostre repte és millorar la detecció de la meningitis infantil amb una solució menys invasiva i més fiable que la punció lumbar”

Javier Jiménez és Enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MBA per EAE Business School i doctor en enginyeria biomèdica. Després d’una beca de tres anys a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) dins del Consorci M+Vision Madrid-MIT, al 2015 va posar en marxa Newborn Solutions, una startup de la que és cofundador i CEO que desenvolupa solucions no invasives per a la detecció precoç i el seguiment d’infeccions en fluids corporals superficials.

Jiménez ha estat reconegut amb diversos premis, entre els quals destaquen l’Innovador Espanyol menor de 35 anys i entre els 10 primers d’Europa per la revista MIT Technology Review al 2016. Té experiència professional en computació, sistemes de comunicacions, automòbils i comunicacions espacials, tot i que la seva especialitat i allò que més l’apassiona és la imatge biomèdica.

Què és Newborn Solutions?

Newborn Solutions és, abans de tot, un equip de persones que busquen millorar la salut global, generant solucions tecnològiques innovadores d’alt impacte per millorar l’assistència sanitària i salvar vides. És una startup que desenvolupa dispositius mèdics no invasius pel cribratge i monitoratge d’infeccions de líquids serosos. Estem desenvolupant Neosonics, un dispositiu first-in-class que utilitza ultrasons d’alta resolució, material d’acoblament únics i algoritmes d’intel·ligència artificial per descartar o confirmar amb precisió meningitis en pacients nounats i lactants, de forma ràpida, fàcil i efectiva des del punt de vista del cost.

Com i per què sorgeix la idea de desenvolupar un dispositiu per detectar i monitorar les infeccions en líquids serosos com és la meningitis infantil?

La idea sorgeix després de la participació en el programa M+Vision, una iniciativa de la fundació Madri+d de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Com a resultat d’aquest programa, s’identifica una necessitat mèdica no coberta: davant d’una simptomatologia poc específica, com pot ser una febre sense focus en nounats i lactants, el protocol d’actuació pediàtric respon a unes necessitats molt estrictes de cribratge de meningitis, administrant una punció lumbar (PL). Aquest protocol és necessari per assegurar-se que no s’escapa un cas de meningitis i per poder confirmar la meningitis a temps, ja que, la meningitis pot matar en qüestió d’hores, i també pot deixar seqüeles que causen discapacitats de per vida en el 30% dels casos. El problema és que la PL necessita recursos per ser administrada (temps i personal), falla en fins al 50% dels casos (en contaminar-se la mostra), i en el 95% de les ocasions els resultats de la mostra són negatius. Tot això condueix sovint a l’administració preventiva d’un tractament antibiòtic, generant un cost elevadíssim a hospitals i administracions públiques cada any. No obstant això, un sol cas de meningitis detectat justifica aquest protocol.

Neosonics suposa també una solució per reduir el diagnòstic erroni en països en via de desenvolupament, amb escassetat d’eines i recursos diagnòstics, i amb una alta càrrega d’infeccions especialment agressives, com és la meningitis infantil.

El nostre repte és millorar l’assistència als pacients nounats i lactants amb sospita de meningitis, amb una solució menys invasiva, d’ús més fàcil, per poder actuar amb rapidesa i agilitat amb la finalitat de salvar vides, reduint-ne costos a escala global.

En què consisteix aquesta tecnologia i en quina fase de desenvolupament es troba el dispositiu Neosonics?

Neosonics utilitza ultrasons d’alta resolució, materials d’acoblament únics i algoritmes d’Intel·ligència Artificial (IA) de deep learning per comptar cèl·lules blanques en el líquid cefalorraquidi, un marcador establert de cribratge i monitoratge en el tractament de meningitis infantil. Neosonics es col·loca al centre de la fontanel·la del nadó i disposa d’un control automàtic de la posició per garantir-ne un ús òptim. En qüestió de segons, polsant un botó, s’obté un recompte de les cèl·lules blanques en el líquid cefalorraquidi. És de fàcil d’ús i, davant la sospita de meningitis, permet detectar si es pot descartar o confirmar, en quin cas s’ha de seguir amb el protocol i quan s’ha de posar en marxa el tractament. També serveix per monitorar pacients amb meningitis confirmada.

Actualment, el dispositiu està sota investigació i validació clínica. Concretament, s’ha finalitzat la prova de concepte amb uns resultats molt prometedors arribant a una sensibilitat i especificitat del 100%. Es preveu que finalitzarà l’estudi d’eficàcia a la primera meitat del 2023 per aconseguir la sortida al mercat a finals del 2023, principis del 2024.

A banda d’això, treballem en segones aplicacions del dispositiu i estem investigant per demostrar la seva viabilitat amb altres infeccions en líquids serosos. A petició de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, estem estudiant una aplicació en pacients amb sospita de uveïtis, una inflamació de la capa mitjana de l’ull, i també, estem treballant en una aplicació del dispositiu per a pacients amb sospita de peritonitis a demanda de l’Hospital Bellvitge.

 

“Neosonics és un dispositiu que utilitza ultrasons d’alta resolució i algoritmes d’IA per descartar o confirmar amb precisió la meningitis en nounats i lactants i també permetrà reduir els diagnòstics erronis en països en via de desenvolupament, amb escassetat d’eines i recursos diagnòstics”.

 

El Healthcare Living Lab Catalonia us ha ajudat a testejar i conèixer la usabilitat del dispositiu entre els pediatres i professionals de l’àrea de neonatologia mitjançant la realització de focus groups. En què ha consistit exactament aquesta tasca? Quins resultats heu obtingut i quina valoració en faríeu?

L’estudi d’usabilitat realitzat amb el HCLLC va servir per definir el requisits de l’usuari en quant al disseny del dispositiu i, juntament amb el nostre col·laborador de llarg recorregut, l’agencia de disseny de producte Stimulo, ens va permetre poder definir aspectes de la usabilitat que són claus per obtenir resultats d’alta qualitat i entendre el seu ús real i concret alhora que conèixer les aplicacions que ha de tenir en les diferents unitats de l’hospital.

La Intel·ligència Artificial és una de les tecnologies més innovadores en que es basa la solució i una de les que, segons diuen els experts, pot contribuir molt en la prevenció i diagnòstic de les malalties. Com creieu que pot canviar el món de la medicina i la salut?

Creiem que el cos sanitari i les administracions clíniques han aspirat sempre a tenir al seu abast solucions cada cop menys invasives, que els ajudin a prendre decisions diagnòstiques ràpides i precises per tal de tractar de forma eficient i oferir una millor atenció als seus pacients. La disrupció de la IA en el sector de la salut, juntament amb l’ús del bigdata, promet l’aparició, de forma gairebé il·limitada, de solucions sense explotar pel sistema sanitari, els seus professionals i, en definitiva, pel bé i la salut dels pacients. Suposa un gran canvi de paradigma que té molts beneficis per a la millora de la sostenibilitat del sector de la salut, però les qüestions ètiques i de privacitat que deriven d’aquests nous usos han de ser al primer pla de cada nova proposta tecnològica que irromp al mercat. Crec que és imprescindible un marc regulatori adequat, que protegeixi al ciutadà i la seva privacitat.

El HCLLC té una aliança estratègica amb el CIMTI, una iniciativa singular impulsada per Leitat que compta amb el suport del Departament de Salut i que accelera projectes innovadors d’alt impacte en l’àmbit de la salut i social per a que arribin a la ciutadania.

El CIMTI dona suport personalitzat als projectes en els dominis de clínica, tecnologia, regulatòria, mercat i negoci segons una metodologia pròpia de treball, adaptada del CIMIT de Boston. A més a més, gràcies a la seva xarxa de col·laboradors dins l’ecosistema de salut de Catalunya, permet als projectes comptar amb assessories per accedir a institucions públiques del sector salut i social, a finançament públic i privat, així com a la promoció i visibilitat del projecte en els diferents canals de comunicació.

Quin paper creieu que juguen entitats com el CIMTI dins l’ecosistema d’innovació en l’àmbit de la salut i social de Catalunya?

Està clar que entitats com el CIMTI juguen un paper fonamental i molt valuós. L’assessorament és una de les eines claus perquè un projecte pugui desenvolupar-se de forma òptima i per a que una tecnologia innovadora tingui una sortida al mercat amb èxit. Sense tot el know-how agregat d’entitats i mentors que acompanyen els projectes i coneixen la realitat del sector, no només a Catalunya sinó a tot el món, es perdrien molts projectes en el camí i la societat en el seu conjunt sortiria perdent.

 

“L’assessorament del CIMTI és una de les eines claus perquè un projecte pugui desenvolupar-se de forma òptima i per a que una tecnologia innovadora tingui una sortida exitosa al mercat”.

 

Quins són els principals obstacles o limitacions que poden trobar les startups a l’hora de llançar el seu producte al mercat?

Un exemple de les principals dificultats seria el desconeixement de la realitat regulatòria i de la gestió hospitalària de cada mercat per a l’adopció del seu producte. Existeixen dades que apunten a que la majoria de fracassos de les startups es produeixen perquè es concentren massa en la tecnologia i massa poc en la necessitat. Justament, poder identificar una necessitat i validar-la és el sòcol del procés que tenen el CIMIT i el CIMTI. És allà on pot tenir més impacte aquesta metodologia.

Quina recomanació faríeu als emprenedors que volen posar en marxa una idea innovadora dins l’àmbit sanitari?

Recomanaríem sol·licitar l’acompanyament del CIMTI i d’altres entitats, per tal que de la idea innovadora en sorgeixi un projecte de negoci concret. La metodologia del CIMTI ha d’estar acompanyada d’una validació exhaustiva de cadascuna de les àrees del negoci, des de la tecnologia, passant per l’estratègia de validació clínica, la validació regulatòria, fins a la propietat intel·lectual. Requereix dur a terme una validació àmplia que implica reunir-se amb molts experts de diferents àmbits. A més de reduir riscos, la metodologia CIMIT ofereix una visió complerta de les diferents fases d’accés i llançament al mercat.