Innovació per la salut i per el planeta

Des de fa gairebé dues dècades sembla que estiguem immersos en una pel·lícula ràpida que ha tingut com a protagonistes pandèmies d’origen animal (SARS, Grip Aviària, Grip porcina, Covid-19) i un clar procés accelerat cap a un canvi climàtic que ja gairebé tothom percep com a real i on cada any es multipliquen noves evidències de com ens podria afectar en un futur immediat.

La innovació ens hauria de permetre co-crear, desenvolupar i implementar diverses solucions tecnològiques, però també solucions que comportin un canvi de comportament tant o més necessari que mai, ja que ens trobem en una època en la qual les addiccions a la mateixa tecnologia i la incapacitat de viure utilitzant pocs recursos, en un moment en el qual la població mundial ha arribat a 8.000 milions d’habitants, segons les Nacions Unides, suposen unes amenaces colossals per a la nostra supervivència.

Innovar no és mai una tasca fàcil, ni pels més petits amb molta velocitat, ni pels més grans amb grans fonts d’ingressos i amb estructures més rígides, però innovar al sistema de salut encara pot arribar a ser més difícil, ja que les implementacions i les proves de concepte estan regulades per evitar mals majors en els usuaris del sistema de salut. En aquest sentit, institucions com el CIMTI són fonamentals per poder concentrar-se en el problema i en la solució i no tant en totes les vicissituds del viatge.  I si hem de fracassar que sigui ràpid, ben acompanyats i, sobretot, compartint els fracassos i colls d’ampolla viscuts durant el procés d’emprendre en l’àmbit de la salut amb tot l’ecosistema.

Combinar la Salut dels humans i la Salut Planetària

El gran capítol, inesperat per a molts, però avisat per altres, de la pandèmia de la COVID-19, ens va submergir en una situació poc sospitada en tots els àmbits. El món de la sanitat va haver de reinventar-se en poques setmanes. Grans corporacions farmacèutiques amb avantatges preponderants en sistemes de vacunació van veure com altres nous actors amb aliances amb les rivals de les primeres varen poder posar en el mercat un nou sistema de vacunació basats en l’ARN missatger. Els governs a la vegada varen voler i poder regular els preus i els ciutadans varen poder gaudir d’aquesta protecció. I per afegir bones notícies, aquest nou sistema està accelerant en aquest moment la investigació en vacunes, per exemple, contra diversos tipus de càncer i altres malalties on no eren una eina concebuda per combatre-les. Per tant, “Innovation pays-off”. D’altra banda, als llocs on l’Atenció Primària va estar més preparada i amb un rol més actiu, els sistemes hospitalaris varen poder resistir amb més efectivitat i reprendre les seves tasques habituals més ràpidament.

Innovar al sistema de salut pot ser encara més complicat, ja que les implementacions i les proves de concepte estan força regulades. Per això, institucions com el CIMTI resulten fonamentals.

 

Aquesta Atenció Primària, vistos tots els ingredients sociodemogràfics actuals i de canvi climàtic, hauria d’esdevenir un pilar fonamental en la implementació i les col·laboracions per innovar en la prevenció i predicció d’episodis de malaltia, processos de salut, necessitats assistencials i sostenibilitat de l’entorn. Perquè això sigui possible, els sistemes de salut haurien de canviar el pagament als diferents proveïdors de salut de forma massiva orientant-los cap als resultats, l’anomenat Value Based Care.

En paral·lel, ha aparegut la Salut Planetària com a nou concepte amb molta força aquests darrers anys. Segons l’ISGlobal la Salut Planetària és “una nova aproximació al coneixement de la interdependència entre l’activitat humana i els sistemes naturals como l’aigua, l’aire, la terra o la biodiversitat i el seu impacte en el benestar de les persones”.

 

El concepte de Salut Planetària és “el coneixement de la interdependència entre l’activitat humana i els sistemes naturals i el seu impacte en el benestar de les persones”, segons l’ISGlobal.

 

Un exemple, és la relació de la contaminació de l’aire i la salut de les persones. En aquests moments, moltes de les ciutats europees en les quals vivim superen els llindars de pol·lució marcats per l’OMS la majoria dels dies de l’any. A més, en aquests sistemes urbans, les onades de calor i la manca d’espais verds fomenten l’aparició de morbimortalitats massives físiques i mentals. En aquest sentit, diversos estudis d’ISGlobal parlen dels avantatges de tenir més espais verds i el cardiòleg Jordi Banyeres, de l’Hospital Vall d’Hebron, ha liderat un estudi sobre el clar augment de risc cardiovascular associat a la contaminació.

Objectius clars, solucions possibles amb nous processos

Malauradament, el diagnòstic és clar i la tasca que tenim és faraònica per preservar la salut personal i la planetària, ja que les innovacions adequades per la salut dels ciutadans, dels sistemes de salut i del planeta no poden ser només innovacions de nínxol, realitzades habitualment per petits emprenedors, sinó que han de ser innovacions de sistema, on molts actors han de canviar la seva forma de comportar-se.

Algunes propostes d’innovació en la salut planetària i dels ciutadans són:

a) La creació i implementació de sistemes de canvi de comportament per part de la ciutadania, monitoratge voluntari i pagament per resultats.

b) Compartir de manera ràpida les dades de salut de tots els actors que configuren el sistema i establiment de mecanismes per recercar i innovar aprofitant les noves possibilitats de la Intel·ligència Artificial i la Real World Data. Si les dades no es comparteixen i s’estructuren des del començament de forma adequada i amb qualitat, poden induir a prendre decisions sense una base completa de la realitat. En aquest sentit, hem de felicitar el CatSalut per haver implementat el projecte Dades de Salut per compartir Blue Botton a la Meva Salut.

c) La creació de sistemes d’incentius per a tots els proveïdors de salut i avaluació per a resultats clars i entenedors per a la ciutadania.

d) Sistemes educatius que disminueixin la demanda aguda innecessària en els sistemes d’Atenció Primària i enforteixin l’educació per la salut dels ciutadans.

e) La facilitació de col·laboracions entre els emprenedors, les grans corporacions i els sistemes sanitaris per provar de forma ràpida les innovacions en camps com la resistència antibiòtica, la fragilitat en l’envelliment, la medicina personalitzada a través de la genòmica, nutrició, microbiota, etc.

f) La incorporació als sistemes de canvi de comportament i monitoratge, variables i paràmetres relacionats amb la salut planetària (pol·lució, onades de calor, etc.).

La innovació en aquest camp es troba en un moment fascinant i és per això que nosaltres, des de UniversalDoctor, que hem estat treballant durant molts anys amb governs, instituts de recerca i institucions internacionals com la OMS, hem llançat una plataforma anomenada UhDA Health que vol donar resposta a la necessitat de crear i implementar sistemes de canvi de comportament de la ciutadania i monitoratge, incorporant variables de Salut Planetària. Com a emprenedors molt compromesos amb la sostenibilitat, ens hem afegit a noves iniciatives relacionades amb la Salut Planetària impulsades per altres companys de viatge com Kosma i estem col·laborant amb diferents actors per llançar una xarxa nova anomenada Planet Health Innovation network.

El futur serà brillant si és col·laboratiu.