Innovació contra la Covid-19

Elisenda Casanelles, 10.08.2020 (article d’opinió, Diari de Tarragona)

 

La pandèmia de la Covid-19 ha posat sota una pressió inimaginable els sistemes assistencials sanitaris i socials aquests darrers mesos.

El sistema s’ha vist sotragat i s’ha posat contra les cordes la seva capacitat de reaccionar i anticipar-se a una crisi de gran magnitud. Des del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) volem que aquesta situació actuï com a revulsiu per buscar oportunitats de transformació del model assistencial sanitari i social i per això hem llançat una Crida que pretén impulsar projectes que treballin en aquest sentit.

Sabem que els recursos són finits i la innovació ens ha d’ajudar a optimitzar-los per dues raons: una, per oferir una millor atenció sanitària i social a la ciutadania i, dues, per poder garantir una resposta coordinada amb tots els agents implicats.

Juntament amb els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, el CIMTI impulsarà i acompanyarà projectes que desenvolupin solucions per transformar el model assistencial.

El primer que necessitem és que el país iniciï accions que optimitzin l’ús dels recursos existents per donar resposta a la situació. Transformar el model assistencial significa buscar nous models de coordinació entre els agents involucrats. Per exemple, vol dir que s’han de revisar els models d’atenció domiciliària, sociosanitària i residencial perquè el model actual s’ha vist greument colpejat.

Cal pensar en eines de coordinació perquè la informació arribi a tots els agents. Hem d’aconseguir que les dades sanitàries arribin a la part social i les socials, a la sanitària. Quan parlem de transformar el model assistencial volem emfatitzar que és una reflexió que ve de fons i que ha de tenir en compte les particularitats de la població, cada cop més envellida i amb prevalença de patologies cròniques.

Després de parlar amb els Departaments, d’organitzar un taller amb 33 experts de diferents entitats del sector, la Crida ha quedat delimitada a buscar solucions en quatre temàtiques: transformació el model assistencial; gestió i coordinació de les dades en l’entorn sanitari i social; apoderament del pacient-ciutadà per promoure l’autocura, l’autogestió i autonomia; nous dispositius d’ús sanitari per fer front a una pandèmia, que en aquest cas estarien pensats per a rebrots i futures pandèmies per cobrir les necessitats de professionals i pacients.

Avaluarem les propostes segons criteris relacionats amb: com la idea resol una necessitat, la viabilitat i impacte que pot generar i l’equip que té al darrere.

Hem vist que hi ha una gran capacitat emprenedora i innovadora al nostre territori per impulsar la transformació del sistema sanitari i social i la volem capitalitzar. Animo la comunitat emprenedora, investigadora, clínica i social a participar en aquesta Crida que respon a un repte urgent i necessari.

Es tracta d’optimitzar recursos per atendre la ciutadania quan sigui necessari i fer-ho de manera coordinada, sistematitzada i sistèmica. La sostenibilitat del sistema ha de passar, sens dubte, per la innovació.

La nostra voluntat és treballar amb els dos Departaments amb l’objectiu comú de fer créixer els millors projectes amb més capacitat d’escalabilitat i facilitar la seva implantació en un període relativament curt de temps a tot el territori.

La innovació ha de tenir un paper clau en aquesta nova normalitat que ens ha tocat viure. Tenim una oportunitat a les nostres mans i no la podem deixar escapar.