Healthcare Business Model Canvas

Un model de negoci és un conjunt d’hipòtesis sobre com una organització genera, dóna i monetitza valor. El Business Model Canvas que va ser proposat per l’Alexander Osterwalder és una eina que permet resumir i visualitzar el model de negoci d’una empresa en una sola pàgina. Té en compte les diferents àrees que defineixen un negoci i les estructura en forma de blocs de manera que es pot descriure el model de negoci de manera gràfica i senzilla. Els 9 elements clau que té en compte el Business Model Canvas són: els segments de clients, la proposta de valor, els canals, les relacions amb els clients, el flux d’ingressos, els recursos, les activitats i els col·laboradors clau i l’estructura de costos de l’empresa.

El Business Model Canvas és una de les eines més utilitzades a l’hora de definir el model de negoci d’una empresa. Tanmateix, al sector salut es produeixen una sèrie de particularitats que fan que calgui tenir en compte altres factors durant la definició del model de negoci. El principal factor diferencial és que al sector salut hi ha diferents nivells d’interacció amb la solució; a nivell d’usuaris i a nivell institucional. Per tant, en el cas dels segments de clients cal distingir entre els usuaris de la solució, que poden ser pacients o professionals sanitaris; i els compradors, que són les persones que prenen la decisió de compra a nivell institucional. A més, cal tenir en compte que hi ha diferents actors amb diferents rols i poder de decisió o influència. La identificació i distinció d’aquests grups és important, ja que cadascun té interessos diferents, i per tant la proposta de valor s’haurà d’adaptar a les seves necessitats o inquietuds particulars. Amb aquesta mateixa filosofia de tenir en compte les particularitats del sector salut, s’adrecen la resta d’apartats del model de negoci, donant lloc a una eina específica per a aquest sector, el Healthcare Business Model Canvas, que va ser ideat pel CIMIT de Boston i adoptat a la metodologia del CIMTI.

Els principals apartats del Healthcare Business Model Canvas són:

Des del CIMTI, donem a conèixer aquesta eina als projectes que impulsem, ja que creiem que ofereix l’oportunitat de reflexionar sobre els diferents aspectes del negoci, incloent els diferents grups de persones interessats i la proposta de valor adaptada als seus interessos i necessitats. Per aquesta raó, aprofundim en cadascun dels apartats esmentats i donem suport als nostres projectes no només a l’hora de reflexionar i omplir aquesta eina, sinó també a validar les hipòtesis fetes durant el desenvolupament de la solució amb usuaris, professionals sanitaris, persones amb poder d’influència i/o decisió. De fet, un dels trets diferencials del CIMTI és que és l’instrument d’innovació sanitària del Departament de Salut, i per tant podem identificar i facilitar el contacte dels nostres projectes amb les persones i entitats clau per a la implementació al sistema català de salut.

Més informació sobre el Healthcare Business Model Canvas, aquí.