Webinar: “Stakeholder Interviewing” – A càrrec de John Collins, COO del CIMIT

8 Nov 2019
13.00 h

En aquesta sessió formativa s’explicaran les habilitats crucials que han de tenir els equips per obtenir coneixement fiable, informació i valoracions de la solució proposada a partir d’entrevistes amb stakeholders clau. Les habilitats per entrevistar correctament són difícils d’aconseguir i requereixen pràctica. A més, es descriuran les tècniques més adequades i alguns dels errors més comuns i com evitar-los.