Webinar: “Reimbursement” – A càrrec de Meike Bomhof, vicepresidenta de la divisió europea de HullAssociates Ltd.

11 Dec 2019
15.00 h

Aquesta sessió formativa es focalitzarà en explicar els elements bàsics del reemborsament i l’accés al mercat a Europa. Es revisaran els stakeholders, el procés i les eines d’accés al mercat. A més, es descriuran les preguntes clau que els equips de projecte haurien de fer-se com part del desenvolupament d’una estratègia d’accés al mercat pel seu producte.