Sessió plenària de la Comunitat de TECNOLOGIES APLICADES A LA SALUT (TEC-SALUT)

20 Oct 2017
10:30h
Centre Tecnològic Leitat, Terrassa, Barcelona