Formacions CIMTI: Estratègia pel creixement de marges i rendibilitat

28 Nov 2023
10:00
Oficines CIMTI a Barcelona (C/Pallars 179-185)

L’expert en lideratge empresarial Xavier Marcet ha impartit la formació ‘Estratègia pel creixement de marges i rendibilitat’, facilitant als emprenedors algunes de les claus que han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el seu projecte.

En aquest sentit, el president de Lead to Change ha explicat que:

📌 En el moment d’emprendre, s’ha d’analitzar la situació econòmica, política i social de l’entorn per entendre el present i saber com arribar al futur. En aquest sentit, cal evitar col·leccionar tendències.

📌 S’ha de donar importància al benchmarking, és a dir, s’ha d’estudiar la competència per entendre les seves estratègies i analitzar com el nostre producte pot ser diferencial per saber com posicionar-lo en el mercat.

📌 És necessari concretar idees i compartir-les.

📌 La veritable dificultat d’emprendre no és tenir una idea i crear un producte ni tan sols trobar el finançament adequat per tirar-lo endavant, sinó aconseguir que el potencial client el compri.

📌 La majoria dels emprenedors tenen caràcter innovador, però no són empresaris i per assolir l’objectiu de vendre el producte és important saber construir un missatge efectiu i saber-lo transmetre, ja que en cas contrari, no s’obtindrà l’èxit.

La formació ha tingut una part pràctica a càrrec del Marc Fernandez, Managing Partner de Lead to Change, en la qual s’ha posat el focus en la importància de:

📍 Escollir bé l’equip humà que impulsarà el projecte.
📍 Treballar la part financera des dels inicis per evitar riscos en el creixement de l’empresa.
📍 Tenir capacitat de síntesi de cada situació per reduir les variables a analitzar i seleccionar només aquelles que són clau.
📍 Mirar al futur. Els grans canvis necessiten temps.

PROGRAMA DE LA JORNADA

10.00h – Conferència obertura d’en Xavier Marcet, director de Lead to Change (LTC)

  • Lideratge i creixement
  • Les empreses dels propers 10 anys

10.45h – Palanca financera a càrrec de Marc Fernandez

  • Capacitat i fonts de finançament
  • Creixement per rendibilitat

11.45h – Presentació dels projectes participants 

12.15h – Pausa

12.30h – La gestió dels marges a càrrec de Marc Fernandez

  • Reflexió en comú
  • Gestió de les relacions i el preu
  • L’estructura de cost

12.30 – Construcció del Mapa de marges a càrrec de Marc Fernandez

  • Presentació conceptual
  • Variables en joc i intensitats
  • Alineament agenda present i futur

13.30h – Cloenda del programa