Formacions CIMTI: És patentable el software?

18 Oct 2023
10h00 a 11h30
Online

Descobreix els requisits de patentabilitat del software i les diferents perspectives internacionals. Protegeix les teves idees.

En aquesta sessió es desvetllarà quan un software és patentable i quins requisits i particularitats concretes ha de reunir per tal de poder gaudir de la protecció que atorga una patent. Així mateix, es compararà el diferent escenari que planteja Europa, Estats Units i la resta del món envers la problemàtica patentabilitat del software.

La sessió l’impartirà Joaquim Ferrer, agent de Patents Europees.

Obertura d’inscripcions properament a través d’Eventbrite.