Formacions CIMTI: És patentable el software?

18 Oct 2023
10h00 a 11h30
Online

Aquesta formació online ha permès identificar els requisits de patentabilitat del software i les diferents perspectives internacionals.

En aquesta sessió s’ha desvetllat en quins casos un software és patentable i quins requisits i particularitats concretes ha de reunir per tal de poder gaudir de la protecció que atorga una patent. Així mateix, s’han comparat els diferents escenaris que plantegen Europa, Estats Units i la resta del món envers la patentabilitat d’un software.

La sessió ha estat impartida per Joaquim Ferrer, agent de Patents Europees de PontIPartners.