4a REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR

23 May 2019
13.00 h
Edifici Leitat Barcelona: Pallars 179 - 185, Planta 1. Barcelona.

Assistència amb invitació privada.