3a REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR

22 Nov 2018
13:00h
Edifici Leitat Barcelona: Pallars 179 - 185, Planta 1. Barcelona.

Assistència amb invitació privada.