2a REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR

25 Oct 2017
13:00h
Edifici Leitat Barcelona: Pallars 179 - 185, Planta 1. Barcelona.

Assistència amb invitació privada.