Es fan públics els vuit projectes seleccionats de la Crida Repte CIMTI 2019 per millorar l’atenció domiciliària integral sanitària i social

Són els millors de les 31 propostes rebudes pel Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) per millorar l’atenció domiciliària, i se centren en la coordinació entre persones, l’adaptació de la llar, la mobilitat i el foment de l’autonomia.

El CIMTI, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Departament de Salut, ha seleccionat els vuit projectes finalistes de la crida “Repte de Millora de l’Atenció Domiciliària Integral Sanitària i Social CIMTI 2019”, enfocada a millorar l’atenció domiciliària sanitària i social. 

De les 31 propostes participants, vuit han estat seleccionades per formar part del Programa Impacte del CIMTI. Els escollits integren les quatre temàtiques proposades pel Repte:
– La coordinació entre persones.
– L’adaptació de la llar.
– La mobilitat.
– La prevenció per a l’autonomia.

Les propostes escollides són les següents:  

 • A casa. Nou model integral d’atenció domiciliària per a pacients d’alta complexitat sanitària i/o social.
  Impulsat per QIDA, 
  AmalfiTunstall, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Joan XXIII, els CAP de Tarragona i Girona; les EBA Sarrià-VallplasaVallcarca-Sant Gervasi i Centelles; el Parc Sanitari Pere Virgili, l’Ajuntament de Tarragona, l’Hospital Sociosanitari El Francolí, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
 • Activaresi. Model per activar la intervenció i valoració de l’agudització a les residències. Impulsat pel Consorci Hospitalari de Vic, el Sistema Integrat de Salut d’Osona, l’ICS Catalunya Central, la Fundació Hospital Santa Creu, la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu i el Sistema d’Emergències Mèdiques.
 • Formar i integrar. Procediment per millorar la coordinació entre serveis socials i atenció primària, amb formació continuada per a treballadors i familiars usuaris del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària). Impulsat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
 • Improving caregivers mobility. Metodologia per millorar la gestió de la salut i l’atenció social a domicili mitjançant algoritmes i matemàtiques avançades. Impulsat per la Universitat Pompeu Fabra.
 • L’hexàgon complexitat. Model de valoració de la complexitat en la xarxa sanitària i social per millorar la comunicació /coordinació en atenció domiciliària. Impulsat per PADES-Granollers, PADES-Reus i IDIAP Jordi Gol.
 • Personalització nutrició assistencial. Dieta personalitzada i equilibrada per a la gent gran en situació de dependència, utilitzant impressores 3D. Impulsat per la Fundació Althaia i Natural Machines.
 • Preventing dementia AI. Sistema d’intel·ligència artificial per a la detecció de la demència en fases inicials. Impulsat per Luci Health Solutions.
 • Programa atenció complexa. Model d’atenció domiciliària per a persones amb doble complexitat basat en la gestió de cas en un context d’integració social i sanitària. Impulsat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; el Departament de Salut; l’EAP Vic Sud, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, l’Institut Català de la Salut, la Mancomunitat la plana, l’Ajuntament de Manlleu, PAISS (Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària), el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Vic.  

A més d’aquestes propostes, sis projectes més de l’àmbit de les TIC i de la temàtica “coordinació entre persones” del Repte han estat seleccionats per participar en un “Taller de maximització de l’impacte”, per enfortir les propostes i unir-les entre elles amb l’objectiu de constituir un projecte més gran, extensiu i vàlid per a tot el sistema. Es preveu que un o dos d’aquests projectes puguin entrar a formar part del Programa Impacte.