Equip

 

L’equip del CIMTI està format per un equip multidisciplinar amb perfils especialitzats en l’àrea de gestió de projectes, transferència de la tecnologia, innovació, comunicació, màrqueting, emprenedoria i inversió. Tots nosaltres assegurem la cobertura de totes les àrees d’expertesa necessàries per fer el CIMTI una realitat.

A més, comptem amb la col·laboració d’assessors externs amb experiència en compra pública innovadora i implementació de noves tecnologies; un equip mentor amb experiència en estratègia empreserial; un consell assessor nacional constituït per professionals amb una llarga trajectòria en l’ecosistema sanitari de Catalunya; un consell mentor d’inversió format per experts en inversió púbica i privada que assessora els projectes CIMTI; i una comunitat avaluadora que inclou experts del CIMIT de Boston, del Departament de Salut, d’AQuAS, així com altres experts independents que ajuden al CIMTI a seleccionar aquells projectes d’alt impacte que puguin beneficiar-se dels serveis que ofereix el CIMTI.

 

El nostre equip

  • Chief Operations Officer
  • Senior Project Manager
  • Project Manager
  • Project Office Manager
  • Manager of Strategic Projects
  • President of the CIMTI Investment Mentoring Council

Assessors externs

  • AQuAS innovation area
  • AQuAS Innovation Area
  • Chief Operations Officer, Director, Technology Implementation - CIMIT Boston