El CIMTI

Un instrument al servei del sistema català sanitari i social

Treballem perquè les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte arribin a la ciutadania.

Identifiquem els reptes més rellevants del sistema sanitari i social, en coordinació amb els Departaments de la Generalitat implicats. Seleccionem les millors propostes per a solucionar aquests reptes.

Acompanyem als projectes seleccionats tant en l’etapa de maduració com d’implementació seguint una metodologia pròpia que ha estat adaptada de la metodologia del CIMIT de Boston.

Contribuïm a la maduració dels projectes facilitant reunions de treball amb la nostra xarxa d’experts, tant de la comunitat CIMTI com del CIMIT de Boston. Donem suport en les àrees de negoci, mercat, compra pública, regulatòria, clínica, tecnologia, inversió i comunicació.

I no ens quedem aquí. Som l’únic instrument que acompanya als projectes en la seva implementació a Catalunya i a nivell internacional. Treballem amb el Departament de Salut i l’AQuAS per a que els projectes madurs que solucionin reptes del sistema es puguin implementar mitjançant la Compra Pública d’Innovació. Facilitem les trobades, els contactes i mitjans per fer-ho possible.

Entitat promotora

Fundación Leitat

Amb el suport de

Salut

Aliances estratègiques

CIMIT. Consortia for Improving Medicine with Innovation & TechnologyHealthcare Living Lab Catalonia

La nostra història

El CIMTI neix l’any 2016 com una iniciativa que busca millorar, a nivell de país, l’índex de transformació de la recerca científica en innovació. Així, el CIMTI es presenta com un projecte que busca aconseguir que l’exel·lència en la recerca es reflecteixi en una excel·lència en innovació. El CIMTI reforça les estructures, processos i polítiques d’innovació en base a impulsar iniciatives disruptives i incrementals, d’abast internacional i d’alt impacte sanitari i social.

L’entitat promotora del CIMTI és Fundación LEITAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i amb una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston i el Healthcare Living Lab Catalonia (HCLLC).

Els nostres objectius

Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context Europeu.

Generar impacte en base a impulsar i promocionar la implementació d’iniciatives que generin un fort impacte sanitari i social a nivell internacional. Aquestes iniciatives han de posar en valor la producció científica desenvolupada en el marc del sistema de recerca de l’àmbit sanitari i social.

Concentrar experiència en l’àmbit dels dispositius i instruments mèdic-tecnològics, tant en recerca com en el camp de la transferència de coneixement i de la innovació.

Aglutinar coneixement a través d’una xarxa, la comunitat CIMTI, que posa en contacte els agents implicats: investigadors dels hospitals del sistema SISCAT, centres de recerca CERCA, emprenedors i entitats del sector públic i privat que puguin donar més valor a cadascuna de les funcions i etapes del procés.

Desplegar estratègies per atreure inversions públiques i privades i facilitar la internacionalització i maximitzar l’impacte social de les nostres innovacions.

Visualització i transparència del valor afegit generat a nivell de salut, econòmic, i social.

Diuen de nosaltres

Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals

“El CIMTI és per nosaltres i per l’ecosistema d’innovació, un agent estratègic molt important per afavorir que els projectes disruptius arribin al sistema. La seva tasca està totalment alineada amb +FUTUR de La Unió, el qual vol impulsar la innovació col·laborativa i transformacional a les organitzacions sanitàries i socials.”

Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals

Eduard Soler, Cap de la Unitat d’Innovació de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

“El CIMTI ens ha permès complementar projectes innovadors en l’àmbit de la salut, amb serveis de valorització des del punt de vista regulatori, de mercat i negoci, clínic i tecnològic.A més, l’adaptació del programa als diferents nivells de maduresa dels projectes, ha estat clau per donar recolzament en les diferents necessitats que han anat sorgint al llarg de l’estratègiade desenvolupament definida conjuntament.”

Eduard Soler, Cap de la Unitat d’Innovació de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

Amadís Pagès, CEO de Moirai Biodesign

“El CIMTI ha marcat un abans i un després perquè ens ha ajudat a cobrir necessitats que teníem en molts aspectes. El CIMTI ens ha connectat a inversors, a consultories que ens han ajudat en el pla regulatori o en el pla d’accés a mercat de les tecnologies mèdiques. Ens ha connectat a agents que desenvolupen tecnologies per escalar el prototip. I, d’alguna manera, ens ha aportat un valor molt important a l’empresa.”

Amadís Pagès, CEO de Moirai Biodesign

Àlex Garcia, CTO i cofundador d’ABLE

“Gràcies al suport del CIMTI hem rebut l’assessorament tècnic necessari per validar la tecnologia Multi Jet Fusion de fabricació additiva. Això ens ha permès entendre totes les possiblitats que aquesta innovadora tecnologia pot oferir i estudiar la viabilitat d’aplicar-la al nostre producte. A més, hem pogut fabricar unes mostres de prova que ens han permès passar de la teoria a la pràctica i comprovar de primera mà tant els acabats que es poden obtenir com les propietats mecàniques de les peces.”

Àlex Garcia, CTO i cofundador d’ABLE

Cristina Roure, representant d’eMedRec

“L’equip del CIMTI ens està ajudant a tenir una visió global de l’impacte del nostre projecte, donant-nos orientacions i acompanyant-nos per arribar al mercat. Valorem especialment el seu suport i facilitació de contactes amb experts per desenvolupar principalment els aspectes no clínics, com el marc regulatori i la propietat intel·lectual, ja què ens ha permès prendre decisions per avançar i consolidar la implementació d’eMedRec.”

 

Cristina Roure, representant d’eMedRec

Xavier Gallego, representant de Taby Diagnostics

“El CIMTI ens ha donat les eines necessàries per poder validar la nostra tecnologia, no solament a nivell clínic ja que ells tenen una xarxa de contactes amb diferents hospitals, sinó també a nivell regulatori i de mercat. I a la vegada ens ha posat en contacte amb inversors que ens ha permès definir el nostre model de negoci.”

Xavier Gallego, representant de Taby Diagnostics

Vanessa Bueno, representant d’Easysims

“El CIMTI està ajudant i col·laborant enormement en el desenvolupament del projecte Easysims. El que més destacaria es la simplificació, proximitat i eficiència de l’equip CIMTI. El suport per part dels experts als que tenim accés en el marc del Programa Impacte és crucial a l’hora de prendre decisions, com per exemple en aspectes com la protecció de la propietat intel·lectual i industrial.”

Vanessa Bueno, representant d’Easysims