El CIMTI impulsa projectes per transformar el model assistencial sanitari i social en l’escenari post Covid-19

  • El CIMTI presenta un Repte junt amb els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies centrat en l’etapa post Covid-19 per impulsar projectes que contribueixin a la transformació del model assistencial

 

  • És la segona vegada que els dos Departaments impulsen una convocatòria del centre. Recentment s’han anunciat els 8 projectes seleccionats de la convocatòria del 2019 sobre la millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social

 

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) ha obert una convocatòria amb el suport dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes que busquin transformar i millorar el model assistencial sanitari i social en l’etapa post Covid-19. El CIMTI, com a instrument del sistema català de salut i social que treballa per a posar en valor les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte i fer que arribin a la ciutadana, també ha elaborat un Observatori on es recullen totes les iniciatives innovadores d’aquests àmbits per fer front a la pandèmia de la Covid-19 amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L’objectiu d’aquestes dues iniciatives és doble. En primer lloc, es pretén documentar i donar visibilitat a les principals iniciatives d’innovació sanitària i social que han sorgit arran de la pandèmia de la Covid-19 per posar-les en valor. En segon, tant l’Observatori com la Crida Repte CIMTI “Oportunitat per a la transformació del model assistencial sanitari i social” volen identificar quines iniciatives caldria implementar ràpidament quan es produeixi un nou brot i quines haurien d’adoptar-se de manera permanent per tal de donar resposta a tots els reptes i mancances que han aflorat aquests darrers mesos.

Per a la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest nou Repte suposa “mirar el nostre dia a dia, aprendre en situacions extremes com la pandèmia i millorar com a institucions perquè millori la vida de les persones. El Repte és un exemple clar d’innovació que ha d’impactar en el nostre dia a dia. Des del Departament de Salut sempre treballem amb aquesta voluntat de millora i de trobar solucions integrals, una aposta que enguany inclou també moltes bones pràctiques i apostes innovadores que s’han implantat durant la lluita heroica del sistema sanitari per afrontar la Covid-19. Una experiència que esperem que reforci i permeti reforçar encara més aquesta convocatòria”. Vergés també ha subratllat la importància de la feina feta fins ara per “identificar, documentar i donar visibilitat com un primer pas per facilitar la feina i aconseguir superar el Repte”. Per la seva banda, per a Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, la convocatòria del CIMTI és “exemple de la innovació que ha de guiar els nostres sectors, una innovació que hem de saber compartir i que ha de ser la punta de llança del futur que volem. Estem al costat de professionals i empreses per pensar el futur i imaginar noves modalitats d’atenció que ajudin a viure més dignament la dependència, que atenguin la cronicitat i la fragilitat però que ho facin des de la dignitat i amb la persona al centre.” Finalment, Manel Balcells, director del CIMTI, afegeix: “El Repte d’aquest any és urgent i treballarem conjuntament perquè els projectes seleccionats puguin implementar-se en el sistema en un termini molt curt de temps”.

Aquesta convocatòria se suma a la política de reptes sorgits del sistema que el CIMTI va iniciar l’any 2019 amb l’objectiu de promoure anualment un repte prioritari per al sistema sanitari i social de Catalunya, seleccionant les propostes que millor solucionin aquests reptes i fent-les madurar. La finalitat del centre és aconseguir impulsar solucions preparades per a ser implementades al sistema sanitari i social i que millorin el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context europeu.

El CIMTI ha fet públics recentment els vuit projectes seleccionats de la convocatòria de l’any passat sobre la “Millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social” que el centre ha començat a impulsar i acompanyar. De les 31 propostes participants, vuit han estat seleccionades per formar part del Programa Impacte del centre. Els escollits integren les quatre temàtiques proposades pel Repte: la coordinació entre persones, l’adaptació de la llar, la mobilitat i la prevenció per a l’autonomia.

Per definir les temàtiques del Repte CIMTI 2020 es va organitzar un Taller de co-creació amb experts del sector sanitari i social aquest passat mes de juny. Professionals líders dels dos sectors van decidir centrar el Repte en les següents quatre temàtiques: transformació del model assistencial, gestió i coordinació de dades de l’àmbit sanitari i social, apoderament del pacient/ciutadà i nous dispositius d’ús sanitari per fer front a una pandèmia. El centre valorarà especialment que les propostes tinguin la capacitat d’implementar-se en el període màxim d’un mes.

Amb la finalitat d’identificar i documentar els nous models de gestió hospitalària implementats durant la crisi de la Covid-19, el CIMTI també ha recollit a l’Observatori el testimoni dels centres hospitalaris  amb els quals col·labora mitjançant enquestes per fer un recull dels canvis a nivell organitzacional que s’han dut a terme i poder-los compartir a tot el territori. De l’enquesta se’n desprèn que la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la transformació digital del sistema i tots els centres sanitaris han impulsat protocols d’atenció assistencial en remot (telemedicina). Un altre punt destacat i comú a tots els hospitals enquestats és la manca de material protector que s’ha sofert. Per últim, els centres ressalten la implicació i compromís de tots els professionals assistencials per reorganitzar cada centre i adaptar-se a la situació de crisi.

La tipologia d’iniciatives que s’han inclòs a l’Observatori han estat escollides basant-se en el marc d’actuació habitual del CIMTI: instruments hospitalaris, salut digital i models organitzatius.

El CIMTI està impulsat per la Fundació LEITAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’AQuAS i l’Obra Social “la Caixa”. Compta amb un Consell Assessor format per destacades personalitats del món sanitari i social i gaudeix d’una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston, Fira de Barcelona i Healthio.

 

Més informació

Crida Repte CIMTI 2020: https://cimti.cat/ca/aplica/crida-repte-cimti/ (Primer termini: 31 d’agost de 2020 / Segon termini: 30 de setembre de 2020)

Observatori CIMTI: http://cimti.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_CIMTI_Observatori_Iniciatives_Covid-19-5.pdf