Comunicar per visibilitzar i visibilitzar per consolidar-se

“Si no es parla d’una cosa, és com si no hagués passat o no existís”, així definia l’escriptor Oscar Wilde el que és la comunicació i, sense dubte, és una de les maneres més entenedores d’explicar perquè és tan necessari que les empreses donin a conèixer els seus productes o serveis. Avui dia, en un món tan globalitzat i interconnectat, costa creure que això pugui ser així, però que hagués passat si cap empresa hagués comunicat que havia desenvolupat la vacuna contra la COVID-19?, o seria possible posar fila l’agulla per acabar amb l’estigmatització de les problemàtiques de Salut Mental si cap entitat hagués explicat que hi ha persones al nostre costat que les pateixen i alguna d’aquestes persones hagués estat capaç d’explicar el seu cas i fer-se visible? La resposta és senzilla: La pandèmia seguiria acabant amb les nostres vides i el pare, mare, fill, amic, veí… continuaria essent un individu estrany.

A l’hora de visibilitzar un projecte, són moltes les eines que la comunicació posa al nostre abast: el marketing, la publicitat, les Relacions Públiques, el web, les xarxes socials, el podcast, els mitjans de comunicació, etc., però no totes són necessàries sempre. Per saber quina pot ser la més eficient, és fonamental dissenyar una estratègia comunicativa que haurà de tenir en compte el producte que es vol donar a conèixer,  a qui va dirigit, on es troba el nostre target, quina és la nostra competència o quin és l’entorn socio-econòmic i la situació del mercat i establir un pla d’acció en funció dels propis interessos, del moment i recursos de que es disposi.

En aquest pla d’acció, la difusió en el mitjans de comunicació no acostuma a faltar. Ser notícia en un diari, ràdio o televisió no només comporta una enorme difusió perquè facilita que molt del teu potencial públic et vegi o escolti a l’hora, si no que aporta un valor intangible a la teva empresa que es tradueix en credibilitat, notorietat, reconeixement… aspectes que resulten fonamentals per implantar la marca, posicionar-la, promocionar la imatge i, com a conseqüència, despertar l’interès dels inversors i centres i entitats sanitàries per afavorir el finançament i la implementació de la solució en els seus serveis.

Conscients de la important rellevància que poden tenir els mitjans de comunicació en la visibilització de la nostra empresa, és fàcil qüestionar-se si aquest tipus d’acció és factible per a totes les empreses. Està clar que hi ha una sèrie d’ítems que faciliten la tasca dels professionals dels Gabinets de Premsa i Departaments de Comunicació:

  • La innovació del producte, servei o activitat. Si el que es vol comunicar és algun avenç nou, disruptiu, que aporti un valor afegit en la prevenció, diagnòstic o tractament d’alguna malaltia concreta cridarà més l’atenció del periodista.
  • L’impacte que pugui tenir en la societat. Els mitjans de comunicació tenen una funció social, per la qual hi haurà més interès en difondre la solució en quan a major quantitat de persones es pugui beneficiar.
  • La construcció d’històries personals. Explicar perquè serveix determinat producte, quin profit se li pot treure o quina és la finalitat d’una innovadora solució tecnològica pot resultar complicat, ja que el missatge pot semblar fred o no entendre’s bé. En aquest sentit, comptar amb ‘casos d’èxit’, persones que puguin explicar com les ha ajudat a elles personalitza la informació, creant empatia i despertant els sentiments de l’audiència, la qual s’interessa per la història i la innovació.
  • La solidesa estructural i econòmica. L’activitat de l’empresa, el seu tamany i la seva situació econòmica i financera determinarà l’interès de la premsa especialitzada en economia.
  • Les aptituds comunicatives dels portaveus de l’empresa. Per parlar amb els periodistes, és recomanable designar un o dos portaveus del projecte, els quals serà preferible que s’expressin de manera clara, directa, amb seguretat i confiança; tinguin capacitat de síntesi, improvisació i control dels tempos; atenguin la seva imatge i llenguatge no verbal, coneguin com dirigir-se a una càmera, etc. Aquestes habilitats es poden tenir de manera més o menys innata, però també es poden aprendre.

Disposar d’aquests elements és important, però també ho és saber identificar les mancances i construir les accions i missatges que contribuiran a donar a conèixer i posicionar la teva startup. Des del CIMTI, els nostres experts en marketing i comunicació t’assessoren en el disseny de la teva estratègia de comunicació, la tria de la fórmula més eficient per assolir els objectius, l’elaboració del contingut del material corporatiu, la formació de portaveus, etc. T’ajuden a comunicar eficientment per ser visible i erigir-se en un valor rentable en un mercat altament competitiu.