Com millorar els serveis d’atenció domiciliària a la gent gran a través de mètodes quantitatius innovadors?

Universitat Pompeu Fabra, 05.05.2020 (Notícies)

Aquest és el propòsit del projecte de recerca de Jesica de Armas, professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, finançat en el marc de la primera convocatòria de Recerca Social de la Fundacio “La Caixa”.

Jesica de Armas, professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i investigadora del Grup de Recerca Business Analytics (BARG), està portant a terme un projecte de recerca centrat en optimitzar els serveis d’atenció domiciliària sostenibles per a les persones majors de 65 anys a Espanya, un col·lectiu que el 2033 es calcula que serà el 25% de la població.

The social urgency of a growing elderly population: Building sustainable home care services“(EPHoCaS), que es va iniciar fa tres mesos, té una durada de dos anys, i està dotat amb 100.000 euros de finançament. S’emmarca en la primera convocatòria de Recerca Social de la Fundació “La Caixa” (recentment ha obert la segona convocatòria) que va seleccionar un total de tretze projectes, entre més de 500 propostes, tots ells en desenvolupament.

L’objectiu del projecte de Jesica de Armas és millorar els serveis d’atenció domiciliària sostenible per a les persones grans a través de mètodes quantitatius innovadors aplicats a problemes de logística i cadena de subministrament a la zona: nous models matemàtics, algoritmes i sistemes basats en la investigació operativa i l’anàlisi de dades.

“El meu projecte vol ajudar els responsables de la presa de decisions en aquest àmbit, polítics i gestors de les cures a domicili, a prendre millors decisions, que tinguin com a resultat un impacte positiu en la societat, en termes de salut, benefici social i eficàcia de costos”, afirma la investigadora. Aquest propòsit agafa encara més rellevància amb la crisi del coronavirus i la problemàtica que ha sorgit arran de la seva gestió.

Cap a un model d’atenció sociosanitària integrada i eficaç

Els serveis actuals d’atenció domiciliària a la gent gran a Espanya els proporcionen principalment dues entitats independents: el sistema de salut i les organitzacions de serveis socials. Tanmateix, Jesica de Armas es pregunta si és sostenible que el sistema de salut i els serveis socials funcionin paral·lelament i de manera independent: “És evident que hauria de ser possible un model d’atenció sociosanitària integrat i més eficaç”, assegura.

La investigadora de la UPF és partidària d’un nou model combinat, consistent en una reorganització i coordinació conjunta del sistema de salut i d’atenció social a la gent gran, que millori les interaccions, solucioni els conflictes i integri les dues parts. “El model d’atenció domiciliària integrada es planteja com un model d’atenció on diferents professionals de la salut i l’atenció social actuen de manera conjunta, comparteixen informació i objectius i prenen decisions coordinades per garantir l’atenció integrada a casa”, explica la investigadora.

Una població envellida en augment i necessitada d’atenció social a domicili

A Espanya, el procés d’envelliment ha estat especialment ràpid, accentuat per la baixa taxa de natalitat del país durant les últimes dècades. Les dades actuals mostren que la proporció de la població de més de 65 anys se situa en el 19%, és a dir, uns 9 milions de persones, de les quals aproximadament 3 milions tenen més de 80 anys. Els majors de 65 anys constituiran més del 25% de la població cap al 2033, és a dir, gairebé 12 milions de persones, dels quals prop de 4 milions seran majors de 80 anys.

D’altra banda, algunes persones grans viuen en males condicions o fins i tot moren a causa de cures domèstiques insuficients o inadequades. Així, el cost associat als serveis d’atenció domiciliària és elevat i continua creixent (només a Barcelona, ​​aquests costos han passat de 53 milions d’euros el 2015 a 84 milions d’euros el 2018, segons els Serveis d’Atenció Domiciliaria), i els recursos són limitats.

“Els serveis especialitzats d’atenció social a domicili i els serveis de cura de la salut a la llar són una bona resposta a aquesta necessitat de mantenir la qualitat de vida de les persones grans i de permetre que puguin continuar vivint a casa seva, però cal optimitzar-los”, afirma Jesica de Armas. La investigadora desenvolupa la seva tasca en la línia “Operations Research for Social Good” dins el Grup de Recerca Business Analytics (BARG), coordinat per  Helena Ramalhinho, catedràtica del Departament d’Economia i Empresa de la UPF.

En aquest context, un projecte de BARG titulat “Improving caregivers mobility: Metodologia per millorar la gestió de la salut i l’atenció social a domicili mitjançant algoritmes i matemàtiques avançades“, ha estat un dels vuit projectes selecionats (de 31 propostes presentades), dins de l’àmbit de la Crida Repte CIMTI 2019 de Millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social. El projecte, coordinat per la professora Ramalhinho, s’emmarca en el Programa Impacte del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI).

La segona convocatòria de Recerca Social de la Fundació “La Caixa”, en marxa

La Fundació “la Caixa” ha llençat recentment la segona convocatòria de projectes de Recerca Social, dotada amb un total d’1,5 milions d’euros, i oberta a la presentació de candidatures (fins al 20 de maig) d’investigadors procedents d’universitats i centres de recerca d’Espanya i Portugal.

Recolzarà el desenvolupament de 15 projectes socials de totes les disciplines que aportin coneixement i ajudin a comprendre els desafiaments emergents més urgents. Es tracta d’estudiar nous fenòmens socials, alguns dels quals sorgits de la pandèmia, que comporten conseqüències globals que afecten tots els àmbits de les nostres vides.