Crida Repte CIMTI

Estat: Tancada     Termini: 17 d’agost 2023 

 

 

Quines propostes poden participar?

La Crida Repte CIMTI està dirigida a propostes amb equips multidisciplinaris que solucionin un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya. La Crida Repte CIMTI 2023, sota el títol “Promoció de la salut de la dona“, està enfocada a propostes que abordin qualsevol de les següents temàtiques:

 • Temàtica 1 – Desenvolupament d’eines per millorar la salut sexual i reproductiva de les dones en totes les etapes de la vida.
 • Temàtica 2 – Desenvolupament de noves eines i tecnologies mèdiques per minimitzar el risc associat al seguiment de l’embaràs
 • Temàtica 3 – Desenvolupament d’eines pel diagnòstic precoç de càncers en dones.
 • Temàtica 4 – Desenvolupament d’eines per millorar la detecció i l’acompanyament de problemes de salut mental en les dones en totes les etapes de la vida.

Per a la definició d’aquestes temàtiques, es va organitzar un taller de co-creació en el qual van participar persones expertes del sector sanitari i social. Podeu consultar l’informe del taller AQUÍ.

 

Quins requisits s’han de complir?

 • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i prevenció de la salut de la dona, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
 • Tipus de solució: la solució proposada ha de ser una solució innovadora de base tecnològica emmarcada dins d’una d’aquestes categories: tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro o salut digital.
 • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase de Prova de Concepte (Fase 3 del Cicle d’Innovació en Salut) i, com a màxim, en fase de Prova de Valor (Fase 5 del Cicle d’Innovació en Salut). És a dir, com a mínim amb totes les fites assolides de les Fases 1 i 2; i no tenir la Fase 5 del Cicle d’Innovació en Salut assolida. Més informació sobre les fites i les fases del Cicle d’Innovació en Salut AQUÍ.
 • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
 • Equip promotor: ha d’estar format per, com a mínim, dues persones que puguin dedicar el 50% a les activitats incloses al Programa Impacte (ex. assistència a les reunions de kick-off i seguiment, a les assessories, a les formacions i a altres tipus de reunions relacionades amb els serveis CIMTI). En els casos en què l’equip del projecte estigui format per més de dues persones, la persona responsable del projecte haurà de tenir una dedicació igual o superior al 50%. El percentatge de dedicació no fa referència a la dedicació que la persona té en el projecte en si, sinó el compromís que pot assolir amb el Programa Impacte.
 • Finançament: la viabilitat del projecte en el moment de presentar-se no pot dependre exclusivament de finançament. Per tant, aquelles propostes que depenguin exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament seran excloses.
 • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seu programa de suport, el Programa Impacte (consulta el catàleg de serveis AQUÍ).

Només s’acceptaran les sol·licituds redactades en anglès i enviades a través de la plataforma Open Water.

Consulta les Bases Reguladores AQUÍ

Visualitza com és el formulari d’inscripció AQUÍ