Crida Repte CIMTI

Estat: TANCADA Cut-off: 25/11/2021 

 

 

Quines propostes poden participar?

La Crida Repte CIMTI està dirigida a propostes amb equips multidisciplinars que solucionin un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya. La Crida Repte CIMTI 2021, sota el títol “Desenvolupament de tecnologies innovadores en l’àmbit de la Salut Mental“, està enfocada a propostes que abordin qualsevol de les següents temàtiques:

 • Temàtica 1: Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge de problemàtiques de salut mental durant la infància i l’adolescència
 • Temàtica 2: Abordatge de la promoció, prevenció i cribratge de problemàtiques de salut mental en la gent gran
 • Temàtica 3: Millora del tractament i monitoratge de persones amb problemàtiques de salut mental

Per a la definició d’aquestes temàtiques, es va organitzar un taller de co-creació en el qual van participar persones expertes del sector sanitari i social. Es poden trobar els resultats d’aquest taller clicant aquí.

 

Quins requisits s’han de complir?

 • Problema/necessitat: La proposta ha d’estar emmarcada en una de les línies estratègiques del Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Tipus de solució: La solució proposada ha de ser una solució de base tecnològica.
 • Estat de la solució: La proposta ha d’estar com a mínim en fase d’Idea (fase ≥ 2).
 • Temps d’implementació: La proposta ha de poder implementar-se al sistema sanitari i/o social en un màxim de 5 anys.
 • Interoperabilitat i integració al sistema: La tecnologia proposada ha d’estar desenvolupada considerant la viabilitat d’integració amb els sistemes d’informació existents a Catalunya i els processos de certificació.
 • Territorialitat: La proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i alhora ha de poder ser escalable a nivell global.
 • Serveis CIMTI: El suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seus Programes Innova i Impacte.
 • Finançament: La proposta que depengui exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament, quedarà exclosa donada la impossibilitat de començar a treballar.

Només s’acceptaran les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ A LA CRIDA REPTE CIMTI