Crida Repte CIMTI

Estat: TANCADA Cut-off: 11/08/2022 

 

 

Quines propostes poden participar?

La Crida Repte CIMTI està dirigida a propostes amb equips multidisciplinaris que solucionin un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya. La Crida Repte CIMTI 2022, sota el títol “Promoció d’estils de vida saludables“, està enfocada a propostes que abordin qualsevol de les següents temàtiques:

  • Temàtica 1: Promoció d’hàbits saludables per a la ciutadania des d’una visió holística a través de la formació i les eines d’acompanyament per una major motivació i adherència
  • Temàtica 2: Promoció del coneixement holístic envers els hàbits de vida saludable per part dels professionals de la salut a través d’eines de formació i de suport

Per a la definició d’aquestes temàtiques, es va organitzar un taller de co-creació en el qual van participar persones expertes del sector sanitari i social. Es poden trobar els resultats d’aquest taller clicant aquí.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i prevenció de la salut, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
  • Tipus de solució: la solució proposada ha de ser una solució innovadora de base tecnològica emmarcada dins d’una d’aquestes categories: tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro o salut digital.
  • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase de Prova de Concepte (Fase del Cicle d’Innovació en Salut ≥ 3) i, com a màxim, en fase de Prova de Valor (Fase del Cicle d’Innovació en Salut = 5). Més informació aquí.
  • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
  • Equip promotor: ha d’estar format per, com a mínim, dues persones amb una dedicació conjunta dels membres de l’equip igual o superior a una jornada complerta (FTE = Full time equivalent) (Ex: 2 persones al 50%, 3 persones al 30%, 20% i 50%). En els casos en què l’equip del projecte estigui format per més de dues persones, la persona responsable del projecte haurà de tenir una dedicació igual o superior al 50%.
  • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seu programa de suport, el Programa Impacte (consulta el catàleg de serveis AQUÍ).

Només s’acceptaran les sol·licituds redactades en anglès i enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Previsualització del model d’inscripció