Crida d’Innovació CIMTI

Estat: Tancada    Termini: 5 d’abril 2023

La Crida d’Innovació CIMTI et permetrà entrar al Programa Impacte, des d’on et donarem suport per accelerar el desenvolupament de la teva solució innovadora per arribar al mercat. 

 

Quines propostes poden participar?

La Crida d’Innovació CIMTI està orientada a propostes amb equips multidisciplinaris que ofereixen solucions innovadores de base tecnològica en l’àmbit sanitari i social com ara tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro, i salut i medicina digitals. Aquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i prevenció de la salut, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
  • Tipus de solució: la solució proposada ha de ser una solució innovadora de base tecnològica emmarcada dins d’una d’aquestes categories: tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro o salut i medicina digital.
  • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase de Prova de Concepte (Fase del Cicle d’Innovació en Salut ≥ 3) i, com a màxim, en fase de Prova de Valor (Fase del Cicle d’Innovació en Salut = 5). Més informació aquí.
  • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
  • Equip promotor: ha d’estar format per, com a mínim, dues persones amb una dedicació conjunta dels membres de l’equip igual o superior a una jornada complerta (FTE = Full time equivalent) (Ex: 2 persones al 50%). En els casos en què l’equip del projecte estigui format per més de dues persones, la persona responsable del projecte haurà de tenir una dedicació igual o superior al 50%.
  • Finançament: la viabilitat del projecte en el moment de presentar-se no pot dependre exclusivament de finançament. Per tant, aquelles propostes que depenguin exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament seran excloses.
  • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seu programa de suport, el Programa Impacte (veure el catàleg de serveis AQUÍ).

Només s’acceptaran les sol·licituds redactades en anglès i enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Previsualització del model d’inscripció