Crida d’Innovació CIMTI

Estat: TANCADA  Cut-off: 15 d’octubre 2021

 

Quines propostes poden participar?

La Crida d’Innovació CIMTI està orientada a propostes amb equips multidisciplinaris que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social com ara dispositius mèdic-tecnològics, diagnòstics in-vitro, salut digital i teràpies digitals. Aquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: La proposta ha d’estar emmarcada en una de les línies estratègiques del Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Tipus de solució: La solució proposada ha de ser una solució de base tecnològica.
  • Estat de la solució: La proposta ha d’estar com a mínim en fase d’Idea (TRL ≥ 2).
  • Temps d’implementació: La proposta ha de poder implementar-se al sistema sanitari i/o social en un màxim de 5 anys.
  • Interoperabilitat i integració al sistema: La tecnologia proposada ha d’estar desenvolupada considerant la viabilitat d’integració amb els sistemes d’informació existents a Catalunya i els processos de certificació.
  • Territorialitat: La proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i alhora ha de poder ser escalable a nivell global.
  • Serveis CIMTI: El suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seus Programes Innova i Impacte.
  • Finançament: La proposta que depengui exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament, quedarà exclosa donada la impossibilitat de començar a treballar.

Només s’acceptaran les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA D’INNOVACIÓ CIMTI