Crida Oberta d’Innovació CIMTI

Estat: TANCADA  Cut-off:

 

Quines propostes poden participar?

La Crida Oberta d’Innovació CIMTI està orientada a propostes amb equips multidisciplinars que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social com ara dispositius mèdics, diagnòstics in vitro i eHealth. Aquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: La proposta ha d’estar emmarcada en una de les línies estratègiques del Pla de Salut.
  • Estat de la solució: La proposta ha d’estar com a mínim en fase d’Idea (TRL ≥ 2).
  • Implementació: La proposta ha de poder implementar-se al sistema sanitari i/o social en un màxim de 5 anys.
  • Territorialitat: La proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i alhora ha de poder ser escalable a nivell global.
  • Serveis CIMTI: El suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seus Programes Innova i Impacte.
  • Finançament: La proposta que depengui exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament, quedarà exclosa donada la impossibilitat de començar a treballar.

Només s’acceptaràn les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA OBERTA D’INNOVACIÓ CIMTI

 

Vols visualitzar la sessió informativa sobre la Crida Oberta d’Innovació CIMTI? VEURE VÍDEO