Aplica

Crida CIMTI

Estat: TANCADA                  Cut-off: pendent de determinar

La crida CIMTI està orientada a projectes que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social (dispositius mèdics, diagnòstic in vitro i eHealth). Hauran de complir amb els següents criteris d’elegibilitat:

 • Problema / Necessitat: la necessitat detectada ha d’estar emmarcada en una de les 12 línies del Pla de Salut 2016-2020.
 • Estat de la solució: les propostes han d’estar en fase de desenvolupament de “Prova de Concepte” i en endavant (TRL ≥ 3).
 • Temps d’impacte: un màxim de 5 anys.
 • Territorialitat: el projecte ha de poder ser implantat total o parcialment al sistema sanitari i social català i alhora ser pensat per a la seva escalabilitat a nivell global.

Bases reguladores

Formulari d’inscripció

APLICA AQUÍ CRIDA CIMTI

Crida Repte CIMTI 2019

Estat: TANCADA                 

La crida Repte CIMTI està enfocada a un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya.  Les propostes que es presentin hauràn de complir amb els següents criteris d’elegibilitat:

 • Problema / necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en una de les quatre temàtiques descrites.
 • Estat de la solució: s’acceptaran propostes que poden estar en fase inicial de creació i en endavant (TRL ≥ 2).
 • Temps d’impacte: un màxim de 6 anys.
 • Territorialitat: la proposta ha de poder ser implantada total o parcialment al sistema sanitari i social català i alhora ser pensada per a la seva escalabilitat a nivell global

La crida Repte CIMTI 2019 està enfocada en la millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social. Les propostes que apliquin hauran d’aportar solucions que s’emmarquin dins d’aquestes 4 temàtiques:

 • 1 – Coordinació entre persones
 • – Adaptació de la llar
 • 3 – Mobilitat
 • 4 – Prevenció per l’autonomia

Bases reguladores

Formulari d’inscripció

APLICA AQUÍ CRIDA REPTE CIMTI 2019