ACASA – Projecte Crida Repte CIMTI 2019

ACASA és un projecte d’innovació enfocat a provar el cost-efectivitat d’un nou model proactiu, intel·ligent i intensiu d’atenció domiciliària integrada social i sanitària; millorar l’experiència i la satisfacció dels usuaris i les famílies així com dels professionals i cuidadors/es prestant un suport personalitzat, i millorar els resultats en salut i benestar dels pacients amb altes necessitats a nivell social de salut.

El projecte està liderat per Qida amb la col·laboració d’Amalfi, Tunstall, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Joan XXIII, CAPs de Tarragona i Girona, EBA Vallcarca-Sant Gervasi, EBA Centelles, Parc Sanitari Pere Virgili, Ajuntament de Tarragona, Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPPS), Hospital d’Olot i Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.