2023, un any nou de debò per a les startups

‘Any nou, vida nova’ Aquest refrany es complirà en la seva totalitat per a les startups el proper 1 de gener quan entri en vigor la Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents després de ser ratificada pel Congrés i publicada al Boletín Oficial del Estado durant les properes setmanes. Aquesta nova legislació, sumada a la reforma de la Llei Concursal i de la Llei de Creació i Creixement d’Empreses (‘Crea i Creix’), canviarà la vida laboral dels emprenedors i, especialment, dels que decideixin posar en marxa un projecte o tinguin una empresa amb menys de set anys de recorregut dins el sector de biotecnologia, indústria, energia o que siguin conseqüència d’una investigació científica.

Tot i que encara quedaran alguns aspectes per millorar com els impostos de Patrimoni i de Successions i Donacions o la política de blanqueig de capital que alenteix l’obertura d’un compte bancari més enllà d’un mes, seran molts els avantatges dels que gaudiran les empreses emergents catalanes i espanyoles.

Les millores en la normativa de creació d’empreses i agilització dels tràmits per constituir-les, en les condicions d’inversió i finançament i les eines per retenir i atreure talent permetran que les startups del nostre ecosistema puguin competir amb les dels països més punters; però quines són aquestes millores?

· Reducció de les despeses de constitució. Les startups es veuran beneficiades pel punt que inclou la Llei ‘Crea i creix’ pel qual es determina que el capital social necessari per crear una empresa passa dels 3.000€ actuals a 1€. D’altra banda, per a elles, desapareixen els costos derivats del tràmits que requereixen la intervenció de notaris i registradors, ja que seran gratuïts.

Un cop constituïdes, les startups es beneficiaran d’algunes reduccions fiscals com és l’impost de societats i el de la renda dels no residents durant els primers 4 anys en els que la base imposable sigui positiva, que del 25% passaran a ser del 15%.

· Agilització administrativa. Dins aquesta mateixa llei, s’estableix que la constitució d’empreses es podrà fer de manera telemàtica, la qual cosa reduirà els terminis perquè les empreses emergents siguin reconegudes per la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entitat encarregada d’acceptar-les.

A més de simplificar els tràmits burocràtics de constitució, la nova llei de startups també contempla que aquestes, durant els 3 primers anys, no estaran subjectes a la dissolució per causa de pèrdues.

· Millora de les condicions de finançament. En la Llei ‘Crea i creix’ s’introdueixen mesures per augmentar l’eficiència d’instruments com el crowfounding, la inversió col·lectiva o el capital risc i les empreses o persones que decideixin invertir en startups gaudiran d’una ampliació de la base màxima de deducció per inversió que es situa en 100.000€ deixant enrere els 60.000€ d’avui dia. Així, el tipus de deducció serà del 50% enlloc del 30%.

Els inversors no residents ja no requeriran el Número d’Identificació d’Estrangers (NIE) per poder exercir la seva funció i podran fer-ho simplement obtenint el Número d’Identificació Fiscal (NIF).

· Establiment d’eines per atreure i retenir el talent. En aquest sentit, els emprenedors i persones que vinguin a Espanya procedents d’altres països per incorporar-se a una empresa emergent obtindran un permís de treball de 5 anys de durada.

Fins ara, les stock opcions era una de les eines que les startups oferien als seus treballadors per poder fidelitzar-los, però en la majoria dels casos era rebutjada perquè no els sortia a compte, ja que es consideraven rendes de treball i havien de tributar-se sobre el valor de la companyia. Amb la nova llei de startups, el treballador haurà de tributar-les només si les ven i, en aquest cas, li proporcionaran un millor rendiment, ja que s’incrementa l’import que estarà exempt de pagament en aquests tipus de transaccions passant dels 12.000€ als 50.000€.

Una de les claus de la nova llei és la definició que inclou sobre què és una startup, la qual cosa facilitarà que es pugui aplicar més fàcilment i sense cap mal interpretació o subjectivitat.

Totes les mesures que inclou la nova llei de les startups podran aplicar-se més fàcilment i sense cap tipus de dubte gràcies a la definició d’empresa emergent que recull i que eliminarà qualsevol mal interpretació o subjectivitat.

La normativa d’empreses emergents permetrà que les startups catalanes puguin competir amb les dels països més punters.

Des del CIMTI, hem impulsat més de 50 projectes innovadors en 5 anys i som conscients de les dificultats amb les que es troben els emprenedors a l’hora de tirar endavant i fer arribar els seus productes al mercat. A partir del proper any, els emprenedors continuaran necessitant el suport i l’assessorament d’experts coneixedors de l’ecosistema i amb una dilatada experiència en ell, però sens dubte, la Llei de les startups els aplanarà el camí, ja que suposa un pas endavant en la creació, creixement i expansió de les empreses.

El projecte de la Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents es pot conèixer a través d’aquest enllaç.