Posant en valor la innovació en salut.

Transformant el futur dels sistemes de salut.

El projecte denominat Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat), un projecte focalitzat en la generació d’alt impacte en l’àmbit de la salut i social en base a desenvolupar iniciatives disruptives i incrementals, d’abast internacional, amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context Europeu.

Així, el CIMTI.cat aglutina el coneixement de clínics i tecnòlegs per ajudar a impulsar el desenvolupament, comercialització i adopció de noves tecnologies per al tractament dels principals problemes sanitaris.

La nostra història

El CIMTI.cat neix l’any 2017 com una iniciativa que busca millorar, a nivell de país, l’índex de transformació de la recerca científica en innovació. Així, el CIMTI.cat es presenta com un projecte  que busca cobrir aquesta bretxa  i aconseguir que l’excel·lència en la recerca es reflecteixi en excel·lència en innovació, com a regió a Catalunya i com a país en tot l’Estat Espanyol, mitjançant el reforç de les estructures, processos i polítiques d’innovació que ens condueixin a impulsar iniciatives disruptives i incrementals, d’abast internacional i alt impacte social en l’àmbit dels dispositius medico tecnològics.

El CIMTI.cat és creat per la Fundación LEITAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i amb la col·laboració del CIMIT de Boston.