Membres

Entitat impulsora

Amb el suport de

Aliances estratègiques

Es donarà impuls al cicle d’innovació en salut mitjançant un sistema basat en el CIMIT de Boston, que aconsegueix fer arribar les iniciatives innovadores als pacients i la col·laboració entre experts a través del desenvolupament i la implementació de solucions per millorar el benestar dels pacients.

Consell assessor nacional