Entitat impulsora

Amb el suport de

      

Aliances estratègiques

Es donarà impuls al cicle d’innovació en salut mitjançant un sistema basat en el CIMIT de Boston, que aconsegueix fer arribar les iniciatives innovadores als pacients i la col·laboració entre experts a través del desenvolupament i la implementació de solucions per millorar el benestar dels pacients.

LEITAT compta amb un equip multidisciplinar de 15 persones en les quals hi ha perfils especialistes en l’àrea de gestió gestió de projectes, en transferència de la tecnologia, en innovació, en comunicació, en emprenedoria i inversió que asseguren la cobertura de totes les àrees d’expertesa necessàries per fer del CIMTI una realitat.

Consell assessor nacional