Les entitats que poden presentar iniciatives innovadores a les crides CIMTI són: entitats SISCAT, els centres CERCA, i empreses o d’altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

Aquestes iniciatives han de poder ser implantades total o parcialment al sistema sanitari i social català i alhora ser escalables a nivell global en un màxim de 5 – 6 anys.

El CIMTI té dues crides obertes:

 

Crida CIMTI

  • Dirigida a projectes que s’emmarquin dins d’una de les 12 línies del pla de salut 2016 – 2020.
  • Els projectes han d’estar en fase de prova de concepte o superior (TRL ≥ 3).
  • 2 períodes d’avaluació a l’any: abril i octubre.
  • Bases reguladores.

 

 

 

 

Crida Repte CIMTI

  • Dirigida a projectes que solucionin un repte concret, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya.
  • La crida Repte CIMTI 2019 està enfocada a la millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social.
  • Els projectes poden estar en fase inicial de creació i en endavant (TRL ≥ 2).
  • 1 període d’avaluació a l’any: octubre.
  • Bases reguladores.