Captem les iniciatives innovadores de les entitats SISCAT, els Centres CERCA, empreses sorgides del Sistema de Salut Català i també es valoraran projectes d’alt impacte provinents d’altres entitats o emprenedors.

L’objectiu és avaluar els projectes amb experts externs i aprovar el seu accés al programa IMPACTE del CIMTI.cat

Requisits bàsics per a que els projectes puguin tenir accés al CIMTI.cat (els requisits específics en cada crida es poden trobar en les bases de la crida a l’expressió d’interès, aquí):

El centre ha de firmar un conveni de col·laboració amb el CIMTI.cat

El CIMTI.cat ha de tenir coneixement del centre/hospital que presenta el projecte. Es realitzarà un conveni entre el centre o hospital i el CIMTI.cat per tal de formalitzar la vinculació entre ambdues parts.

El centre ha d’acceptar la metodologia de treball del CIMTI.cat

El centre i el seu investigador principal o l’equip de projecte hauran d’estar interessats en treballar conjuntament amb l’equip del CIMTI.cat i acceptar la metodología de treball basada en:

  • Fites, calendari, compromisos i revisions trimestrals/quadrimestrals realitzades per l’equip del CIMTI.cat.
  • Gestor de projecte designat per a fer el seguiment del projecte (que no haurà de ser necessàriament l’investigador principal del projecte)
  • Els facilitadors i experts externs del CIMTI.cat podran formar part de l’equip de gestió del projecte.

El centre haurà de presentar  una expressió d’interès que serà avaluada per tal de formar part del programa IMPACTE del CIMTI.cat. Els continguts del formulari de l’expressió d’interès es detallaran a la publicació de les crides.